ŞİLİ YAZILARI – BÖLÜM 1/4 : TEORİK ÇERÇEVE VE 1973 ÖNCESİ DIŞSAL GELİŞMELER

Şili Yazıları dizisine giriş niteliği taşıyan yazıda şöyle not düşmüştüm: “Debray’ın belirttiği gibi, 1971’in Şili’si - kıtaaşırı sosyalistlerin hayallerindekinin aksine - sosyalist rejime pürüsüz bir geçiş yapmıyordu. Romantik öngörüler bir yana, yönetimdeki Halk Birliği Hükümeti (Unitad Popular) demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş olmasına karşın, yürütme erki dışında hakimiyet kuramamanın sıkıntısını çekiyor, bir yandan sosyalist programını uygulamaya koymaya çalışırken, bir yandan da iç ve dış karşıt unsurlarla mücadele ederek rejimi ayakta tutmaya çabalıyordu.”

LİBERALİZM YAZILARI -2-

“Destan dinlemeye hevesli olanlar tatillerini bir başka yerde geçirsinler, zira, Şili’de «şiirsel bir hayal dünyası» bulamayacaklar.” 1970 yılında Salvador Allende’nin önderliğindeki Halk Birliği’nin seçimleri kazanması ve Salvador Allende’nin devlet başkanlığı görevine gelmesinin ardından, Allende ile bir mülakatlar serisi gerçekleştirme fırsatı bulan Régis Debray, bu görüşmelerden derlediği eserinin önsözüne yukarıdaki cümleyle başlıyor (Eser ilk olarak 1971 yılında basıldıysa da, Türkiye’deki yayınevleri kitaba ancak Halk Birliği Hükümeti’nin askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasıyla ilgi gösterdi. Türkçe’ye

UGANDA, LGBTT HAKLARI VE ACİL BİR ÇAĞRI

Kadının toplumsal konumunun ve cinsel özgürlüklerin toplumda gördüğü kabulün “kalkınma” seviyesindeki artışla eş zamanlı ilerlediğini varsayan liberal tezin aksine, ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Protestan misyonerler ve İngiliz sömürgeciler aracılığıyla “uygarlık” ve “gelişmişlik” ile tanışan Uganda, 2009’dan bu yana anti-demokrat olmakla ve yurttaşlarının temel özgürlüklerini güvence altına almamakla suçlanıyor. 2009 yılında David Bahati tarafından meclise sunulan yasa önergesi o günden