Kadının toplumsal konumunun ve cinsel özgürlüklerin toplumda gördüğü kabulün “kalkınma” seviyesindeki artışla eş zamanlı ilerlediğini varsayan liberal tezin aksine, ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Protestan misyonerler ve İngiliz sömürgeciler aracılığıyla “uygarlık” ve “gelişmişlik” ile tanışan Uganda, 2009’dan bu yana anti-demokrat olmakla ve yurttaşlarının temel özgürlüklerini güvence altına almamakla suçlanıyor.

2009 yılında David Bahati tarafından meclise sunulan yasa önergesi o günden beri Uganda’da ve özellikle batı dünyasında büyük bir tartışma konusu haline gelmiş vaziyette. Uganda’da yürürlüğe sokulmak istenen homoseksüellik karşıtı yasa ile, homoseksüel ilişkiye girdiği tespit edilen kişilerin idam edilebilmesinin yolu açılacak. Halihazırda yürürlükte bulunan yasanın öngördüğü 14 yıla kadar ağırlaştırılmış hapis cezasının yanı sıra, benzer suçları yeniden işleyenler ve 18 yaşın altındaki bireylerle homoseksüel ilişki yaşayanlar idamla yargılanabilecek. Yasanın kapsamında, Uganda sınırları dışında homoseksüel ilişkiye girdiği belirlenen vatandaşların iadesinin istenmesinin yanısıra, homofobi karşıtı ve LGBTT haklarının tanınması için kampanya yürüten basın kuruluşlarının, şirketlerin ve sivil toplum örgütlerinin de cezalandırılması öngörülüyor.

Yasa tasarısı ortaya atıldığı tarihten bu yana, LGBTT kuruluşlarının çabasıyla sosyal medyada gündemden hiç düşmedi. Avaaz.org’da imzaya açılan kampanya, uluslararası baskının Uganda hükümetince fazlasıyla hissedilmesine yol açtı. Avaaz.org’un 11 Mayıs tarihinde konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede tasarının Cuma günü düzenlenecek (yaklaşık 12 saat sonra) olağanüstü oturumla tekrar Uganda parlementosunda gündeme geleceği fakat imza kampanyasının da aynı anda uluslararası kuruluşların temsilcileri aracılığıyla hükümete ve parlementoya sunulacağı bildiriliyor. Sözü daha fazla uzatmadan, kampanyalinkini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Şimdilik bu acil çağrıya yer vermekle yetinelim, hafta içinde ise Uganda’da son yıllarda ortaya çıkan homoseksüellik karşıtı görüşün batı kökenli unsurlarını aktarmaya çalışacağım.

Leave a comment