ENERJİ KUMARINDAN YOLSUZLUK SKANDALINA: AKP’NİN KUSURSUZ FIRTINASI

AKP-Cemaat krizinin kökenlerini bulmak için başlamayan Suriye savaşına, Kürdistan petrollerine, HES ve nükleer stratejileri ile Rusya’yla enerji üzerinden geliştirilen ilişkiye bakmak gerekiyor. Kavurucu siyasi krizin AKP adına en çarpıcı yanı ise ABD’yle karşı karşıya kalmanın getirdiği itiraf edilemeyen çaresizlik Doğu Eroğlu (Ayrıntı Dergi - Ocak-Şubat 2013) AKP’liler çatışmaların arttığı dönemlerde Cemaat ile aralarındaki ilişkiyi “gönül bağı” biçiminde tarif etseler de, çıkar birliği ilkesine dayalı ittifakın

KÜRDİSTAN’DAN MEKTUP

Reva Bhalla, Forbes Aslından kısaltarak Türkçeleştiren: Doğu Eroğlu İmparatorlukların kıyısında, Kürtlerin memleketi Kürdistan yatar. Bu sarp coğrafya yüzyıllar boyunca emperyalist saldırıların hedefi oldu; Türkler, Acemler, Araplar, Ruslar ve Avrupalılar bölgedeki dağlara, elde edecekleri toprakları saldırılardan koruyabilecek tampon alanlar gözüyle baktılar. Onlara göre bu dağlık bölgede yaşayanların hangi hükümdarın egemenliğine boyun eğeceğininse önemi yoktu. Bölgedeki yüksek tansiyonun kanıtlarına, Türk ve Acem orduları 1514’te Kürdistan’ın kuzeyinde yapılan Çaldıran Savaşı’nda karşı