23 Nov 2017

Erdoğan gölgesinde Akkuyu duruşması: Savcı davanın reddini istedi

Akkuyu Nükleer Güç Santralının Danıştay’daki 13 ayrı iptal davasında savcı iptal taleplerinin reddini istedi, karar Danıştay 14. Dairesi tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak  Doğu Eroğlu (22 Kasım 2017 - Diken) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nükleer de birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da, olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız” sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden Danıştay 14. Dairesinde görülen Akkuyu Nükleer Güç Santralı duruşmalarında savcı, davacıların Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının iptali isteminin reddedilmesi yönünde mütalaa verdi. Danıştay 14. Dairesinin, birlikte

11 Nov 2017

Türkiye IŞİD’inin en önemli vaizi Halis Bayancuk, yani Ebu Hanzala

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede talep edilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Halis Bayancuk ile devlet arasındaki ilişkilerde önemli bir kırılmaya işaret ediyor  Doğu Eroğlu (11 Kasım 2017 - Diken) “Türkiye’deki Selefilik” veya “Türkiye IŞİD’i” olgularının kamuoyu algısında maddeselleşmiş bir karşılığı varsa, bu muhakkak Ebu Hanzala veya Halis Bayancuk’un imgesidir. İslam Devleti bağlantılı yapılara karşı güvenlik tedbirlerinin düşük olduğu dönemde pek gündeme gelmeyen, hatta 17-25 Aralık 2013 Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturmaları sonrasında Gülen