Doğu Eroğlu (30 Temmuz 2013 BirGün Gazetesi)

Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimi arasında yıllardır süren ODTÜ’den geçecek Konya Yolu-Eskişehir Yolu bağlantı projesi tartışması, tarafların mutabakata varmasının ardından Ankaralıların sorunu haline geldi. Eskişehir Yolu’ndan ODTÜ arazisi içerisinden geçerek Yüzüncü Yıl ve Çiğdem mahallelerinin bulunduğu alana erişen 6 şeritli bağlantı yolu, mahalle üzerinde inşa edilmekte olan bir viyadükle Konya Yolu’na bağlanacak. Yaşam alanlarından bir viyadük geçeceğini, mahallede süren inşaat faaliyetlerinin her geçen gün büyümesiyle fark eden mahalleli ise bu duruma öfkeli. Bağlantı yoluyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi kararına itirazlarını dilekçe yoluyla yapan mahalleli, önceki gün gerçekleştirdiği eylemle şantiyeyi temsili olarak mühürledi. Hukuksuz bir projenin yaşam alanlarının ortasına hançer gibi saplandığını belirten bölge sakinleri iktidara, “AKP yolun yol değil! Semtimizin otoban olmasına izin vermeyeceğiz” diye seslendi.

Mahalleli şantiyeyi mühürledi

Belediye Meclisi kararının askı süresi bitmeden başlayan ve ana hatlarıyla ortaya çıkan inşaatı protesto etmek için şantiyeye giden vatandaşlar, çevre korunumunu bir yurttaşlık ödevi sayan Anayasa’nın 56’ncı maddesi uyarınca şantiyeyi temsili olarak mühürlediler. ODTÜ Yolu projesinin Karadeniz’deki HES’ler, Haydarpaşa, Emek Sineması ve Gezi Parkı’ndaki rant projelerinden bir farkı olmadığını ifade eden mahalleliler, bağlantı yolunun mahallelerdeki binlerce insanın yaşam alanını ve ODTÜ ormanlarını yok edeceğini dile getirdiler. Yapılan basın açıklamasında, “Amaç trafiği rahatlatmak değil. Söz konusu yol güzergâhının daha inşaat aşamasından itibaren ranta açılacağını, kıyısında köşesinde AVM’lerin türeyeceğini, ODTÜ’nün yemyeşil doğasının talanına hız verileceğini biliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan ise henüz kentin ana ulaşım planı yapılmadan girişilen bu inşaatın Melih Gökçek’in çalışma tarzını yansıttığını belirtti. Gökçek’in akıldışı projelerle halka, kente ve doğaya zarar verdiğini söyleyen Hakkan, askıdan yeni inen bir plan söz konusu olmasına karşın inşaatın yarılandığına dikkat çekti. Basın açıklaması boyunca şantiyedeki iş makineleri ve kepçeler de çalışmalarını sürdürdüler.

Süreç nasıl gelişti?

15 Mart 2013’te Belediye Meclisi’nin aldığı 506 sayılı ilk karara ODTÜ yönetimi itiraz etmiş, bu itirazın dikkate alınmasıyla oluşturulan yeni plan, 17 Mayıs’ta kabul edilip Haziran sonunda askıya çıkartılmıştı. Askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilmeden, Haziran ayı içerisinde ODTÜ Yolu inşaatına başlandı. Yüzüncü Yıl ve Çiğdem mahalleleri sakinlerinin, yaşam alanlarından bir viyadük geçeceğini fark etmeleri ise inşaatın ilerlemesi ve viyadük ayaklarının ortaya çıkmasıyla oldu. Gezi Parkı Direnişi süreci doğrultusunda Yüzüncü Yıl ve Çiğdem mahallelerinde de başlayan park forumları konuyu gündemlerine aldılar ve şehircilik, mimarlık, hukuk ve ekoloji konularında çalışan meslek ve demokratik kitle örgütlerinin de desteğiyle bir yol haritası çıkartıldı. Mahalleli ilk aşamada Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin 939 sayılı kararına ilişkin itiraz dilekçelerini belediyeye teslim etti. Dilekçede yolun birinci derece doğal SİT alanından geçtiği ve Koruma Kurulu’nun kararı olmadan başlayan inşaatın yasadışı olduğu hatırlatılırken, şu ifadelere yer verildi: “Yol mahallemizin tam ortasından geçmekte ve mahalleyi ortadan ikiye bölmek suretiyle, bölgeyi konut alanı niteliğinden çıkartarak, otoyol geçiş güzergâhına dönüştürmektedir. Askı süresi içinde başlayan faaliyetler, kesinleşmemiş bir plana dayalı olarak yürütüldüğünden ayrıca suç oluşturmaktadır.” İtiraz dilekçelerinin herhangi bir sonuç vermemesi halinde mahalleli topluca vekâlet çıkartıp projeyi yargıya taşıyacak.