Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı tarafından 1990’da hazırlanan imar planında, toprak yapısı yüzünden ODTÜ Yolu’nun kurulduğu bölgeye ancak park yapılabileceğini belirttiği ortaya çıktı

Doğu Eroğlu (10 Ocak 2014 BirGün Gazetesi)

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı’na bağlı Orta Ölçek İmar Planlama Şube Müdürlüğü’nün 1990’da hazırladığı Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı, Gökçek yönetiminin ODTÜ Yolu’nu inşa ettiği bölgeyle ilgili şok gerçekleri ortaya çıkardı. Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı planda, bölgenin eğimli ve killi topraktan oluşan özellikleri yüzünden yapılaşmaya uygun olmadığı belirtildi. Bölgedeki konutların da tasfiye edilmesi gerektiğine dikkat çeken planda, “Bölgenin doğal yapısının daha da bozulmadan ilerisi için park veya rekreasyon alanı olarak kullanılması en uygun bir karardır” ifadelerine yer verildi.

Bölge yapılaşmaya uygun değil

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28 Ocak 1991 tarihinde onayladığı 1/5.000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı’nın detaylarının ortaya çıkmasıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi birimlerince konut yapılaşmasına bile izin verilmemesi ve park olması teklif edilen alana, yine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otoyol yapıldığı anlaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerce Ekim ayında ODTÜ Ormanı’na yapılan gece baskınıyla başlayan ve bitme noktasına gelen 8 şeritli Eskişehir Yolu – Konya Yolu bağlantı otobanı projesinin yapıldığı bölge, 1990’da düzenlenen Revizyon Nazım İmar Planı’na göre, yapılaşma için son derece uygunsuz bir alan. Bölgenin jeolojik ve morfolojik yapısını inceleyen uzmanlar, Çukurambar’ın güneybatı kısmında inşa edilmiş konutların bölgeden tasfiye edilmesi yönünde değerlendirmede bulundular.

Tasfiye zorunluluğu

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı yetkilileri, ODTÜ Yolu projesinin geçtiği alanı da içeren bölgeyle ilgili 1990 tarihli belgede şu değerlendirmeyi yaptılar: “Çukurambar’ın güneybatısında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çamlık Kooperatifleri ile Beyazgül Yapı Kooperatifi arasında kalan bölgenin gerek zemin kullanım gerekse de planlamada her zaman istenmeyecek oranda morfolojik eğimin fazlalığı (%39), bu bölgenin tasfiyesinin zorunlu olduğunu gösterir.”

‘Yapılaşma olmaz, park yapılsın’

Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı’nı hazırlayan uzmanlar, Çukurambar’ın güneybatı kısmında yer alan zemin yapısının, yapılaşmaya uygun olmadığına şu ifadelerle dikkat çektiler: “Bu bölgede zemin, üstte literatüre ‘Londra kili’nden sonra ‘Ankara kili’ olarak giren mühendislik açısından oldukça problemli bir seviye ile altında yine bir başka killi seviye olan beyaz renkli ‘Macun kili’ birimi gözlenmiştir. Bu bölge bugün için yerleşim alanı olarak kullanılmakta ise de, zaman içinde buraların duyarlılığına hiçbir şekilde garanti verilemez.” Bölgedeki toprağın killi yapısından ötürü yapılaşma ve altyapı maliyetlerinin hem çok yüksek, hem de uzun ömürlü olmayacağına vurgu yapan uzmanlar imar planına, “Bu bölgeye her türlü altyapı hizmetlerinin gitmesi de maliyetli ve ömürsüz olacaktır. Sonuçta bölgenin doğal yapısının daha da bozulmadan ilerisi için park veya rekreasyon alanı olarak kullanılması en uygun bir karardır” notunu düştüler.