Mehmet Cengiz’in Çanakkale Karabiga’daki termik santral yatırımına usulsüz onay verdiği gerekçesiyle davalık olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı savunmasında, usulsüzlüğün üzerini örtmeye çalıştı

Doğu Eroğlu (22 Şubat 2014 BirGün Gazetesi)

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında adı geçen Mehmet Cengiz’in ortağı olduğu, Çanakkale’nin Karabiga beldesine kurulmak istenen Cenal Enerji Santrali’yle ilgili açılan davaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Termik santral projesine verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararının yürütmesinin durdurulması üzerine, santral ünitesi ve yan üniteler için ayrı ayrı ÇED raporları hazırlama yoluna giden Cenal Enerji A.Ş.’ye izin veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na açılan davada savunma yapan Bakanlık, ÇED Yönetmeliği’nin bağlayıcılığını reddetti.

Proje dörde bölünmüştü

Karabiga’ya kurulması planlanan Cenal Enerji Santrali’ne ait ÇED Olumlu kararının yürütmesinin durdurulması üzerine proje 4’e bölünmüştü. Yürütmesi durdurulan ÇED raporu revize edilerek Bakanlığa sunulmuş ve onay almış, santralin diğer üniteleri ise Cenal Atık Depolama Sahası Projesi, Cenal Yeni Dolgu Alanı ve Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları Projesi isimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştu. Ancak başvuruların yapıldığı tarih itibarıyla, Cenal Enerji Santrali’nin 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği’ne tabi olması Cenal Enerji A.Ş.’nin planını bozdu. Yönetmeliğin “Entegre projeler” başlıklı 25. maddesinin 1. fıkrasındaki, “Birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, Bakanlıkça entegre proje için tek Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanması istenir” hükmüne rağmen Cenal Enerji Santrali’nin 4 farklı projeye bölünmesi üzerine yargı süreci başlamıştı. Çanakkaleli yurttaşların açtığı davada, Çanakkale İdare Mahkemesi 14 Ocak tarihinde ara karar alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan savunma istedi. Bakanlık savunmasını 13 Şubat’ta mahkemeye yolladı.

Bakanlık kendi yönetmeliğini ciddiye almadı

Bakanlık cevabında 4’e bölünen ÇED süreci hakkında, “Yapılması planlanan atık depolama sahası mevcut projenin devamı niteliğinde olup faaliyet konusundan farklı bir projeyi kapsamamaktadır” yanıtını vererek, Entegre Tesis kuralına uyulmadığını kabul etti. Cenal Enerji Santrali’nin eski ÇED Yönetmeliği’ne tabi olduğunu görmezden gelen Bakanlık, yeni yönetmeliği adres göstererek, Entegre Tesis kuralının bağlayıcı olmadığını öne sürdü. Bakanlık, “Entegre proje için tek bir ÇED başvuru dosyası hazırlanması istenebilir. Proje sahibi tarafından projelerin önceliği göz önüne alınarak birden fazla proje için ayrı ayrı ÇED Raporu hazırlatılmasında veya Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde entegre bir proje hazırlamasında hukuki bir engel yoktur” diye savunma yaptı. Davanın reddini isteyen Bakanlık, böylelikle ÇED Yönetmeliği hükümlerine uymak zorunda olmadığını açıkça belirtmiş oldu. Bakanlık bu savunmasıyla, 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği’ndeki, entegre projeler için tek bir ÇED başvuru dosyası hazırlanması zorunluluğunu görmezden geldi ve bu kuralı, idareye bırakılmış bir takdir hakkı olarak değerlendirdi.