Adıyaman’da SANKO Holdingin Sit alanlarıyla çevrili bölgeye planladığı termik santral projesi, flora, fauna, endemik tür araştırması yapılmadan ÇED onayı almış

Doğu Eroğlu (20 Temmuz 2015 BirGün Gazetesi)

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesine SANKO Holding tarafından kurulmak istenen, çevre düzeni planı ihlal edilerek hazırlanan alt ölçekli planlarla onay verilen SANKO Gölbaşı Termik Santralının proje alanını doğal Sit alanlarının çevrelediği anlaşıldı. Santralın proje alanı olarak belirlenen bölgede ÇED sürecinde herhangi bir flora, fauna ve endemik bitki araştırması da yapılmadı. Raporda yalnızca bölgede geçmiş yıllarda yapılmış bilimsel çalışmalar aktarıldı. Gölbaşı Çevre ve Doğa Koruma Derneği, tüm bu unsurlara karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hakkında ÇED Olumlu kararı verdiği projeyle ilgili Belediyenin onayladığı planların iptalini istiyor.

Üç göl de korunuyor

Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarakır Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planındaki “Rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilebilir doğal enerji kaynaklarının destekleneceği” hükmüne rağmen Harmanlı Belediye Meclisinin onayladığı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı yoluyla önü açılan santral projesinin projesi etrafında tam 3 adet SİT alanı bulunuyor. Gölbaşı, İnekli ve Azaplı gölleri, Kültür Bakanlığı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Büro Müdürlüğünün 18 Haziran 2001’deki kararıyla 1. Derece Doğal SİT alanı ilan edildi.

Sit alanlarıyla çevrili

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünün Kamu Yararı ve Zaruret Halinin Tespiti Raporuna göre, Göksu Çayı ve Gölbaşı Gölünün proje sahasına kuş uçuşu uzaklıkları sırasıyla 3100 ve 5700 metre. 5700 metre mesafede, sulak alan ekosistem vasfındaki Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı de bulunuyor. Öte yandan yerleşimin bulunduğu Harmanlı Beldesi 2800 metre, Ozan Köyü 3400 metre, Akçakaya Köyü 3850 metre, Gölbaşı ilçesiyse 5000 metre mesafede. Proje için teklif edilen nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması sırasında Mekansal Planlar Yönetmeliğinde yer alan, “Korunacak alanların çevresinde yapılan planlar bu alanların hassasiyeti dikkate alınarak hazırlanır” hükmüne karşın santral projesi için koruma amaçlı imar planı hazırlanmadı, kurumlaraysa bu konuda görüş sorulmadı.

Saha araştırması yok

Termik Santral için hazırlanan ÇED Raporu için proje sahasında flora, fauna ve endemik bitki araştırması da yapılmadı. Veriler daha önce bölgede yapılmış başka araştırma projelerinden elde edildi. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünün Kamu Yararı ve Zaruret Halinin Tespiti Raporunda, bölgede kızılçam ve meşe ormanları bulunduğuna değiniliyor. Adıyaman Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün 20 Kasım 2013 tarihli yazısındaysa, uzman kişiler tarafından sahada endemik araştırılması yapılması gerektiği belirtiliyor. Harmanlı Belediye Meclisince kabul edilen planlar kapsamında da, resmi kurumlara bölgedeki biyolojik çeşitlilikle ilgili görüş sorulmadı.

Danıştay bozma gerekçesi yapmıştı

Danıştay 14. Dairesi, Niğde’nin Ulukışla ilçesi Maden Köyü yakınlarındaki kurşun, çinko, gümüş ve altın madeni projesi için verilen ÇED Olumlu Kararının iptali istemiyle mahkemede davacılar aleyhine hüküm veren yerel mahkeme kararını bozarken, eksik saha çalışmalarını gerekçeler arasında saymıştı. Danıştay 14. Dairesi, arazide farklı mevsimlerde gözlemler yapılması gerektiğini belirterek yerel mahkeme kararını bozmuştu.