Eskişehir’e kurulmak istenen Alpu Termik Santralı’nın iptali için açılan davada bilirkişi raporu yazımını aylarca geciktiren heyet üyesi Prof. Harun Tanrıvermiş kişisel özgeçmişine göre, en az dört ayrı projede santralı planlayan EÜAŞ için çalışmış. TMMOB’nin bilirkişi keşfi öncesinde Prof. Tanrıvermiş hakkındaki “çıkar çatışması” itirazını mahkeme reddetmişti

Doğu Eroğlu (17 Kasım 2018 Medyascope)

Eskişehir’in Alpu Ovası üzerindeki tarım arazilerine kurulmak istenen Alpu Termik Santralı’nın Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının iptali için açılan davada bilirkişi raporu bekleniyor. 28 Ağustos 2018’de gerçekleştirilen bilirkişi keşfi üzerine hazırlanacak rapor, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin alacağı kararda etkili olacak. Ancak bilirkişi raporunun hazırlanması çıkmaza girmiş durumda. Bilirkişi raporunun hazırlanmasından sorumlu heyet üyesi Prof. Harun Tanrıvermiş’e uzun süre ulaşamayan Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, çareyi Tanrıvermiş’in görev yaptığı Ankara Üniversitesi’ne 9 Kasım 2018’de yazılı bildirim yapmakta buldu. Mahkemenin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdiği yazıya göre, bilirkişi raporunun hazırlanması için dava dosyasının teslim edildiği heyet üyesi Prof.  Tanrıvermiş, henüz dosyayı bilirkişi heyetinin diğer üyelerine göndermemişti bile. Bu gelişme üzerine bilirkişi heyetinden bir başka uzman, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’ne 12 Kasım 2018’de başvurarak bilirkişi raporunun hazırlanması için üç aylık ek süre istedi. Üç aylık süre talebi, dava dosyası Prof. Tanrıvermiş tarafından diğer heyetine gönderilmediği için bilirkişi raporu hazırlanmasına daha hiç başlanmadığını da bir anlamda teyit ediyor.

Ancak açık kaynaklardan erişilebilen bir başka bilgi Alpu Termik Santralı davasındaki bilirkişi krizini derinleştirebilir. Raporun ve davanın sürüncemede kalmasının sorumlusu Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş’in kişisel özgeçmişinde belirttiği araştırma ve uygulama projeleri deneyimlerine göre, Tanrıvermiş 2015 ve 2016’da dört farklı EÜAŞ çalışmasında görev yapmış. Bu çalışmalar arasında, termik santral proje sahalarındaki kamulaştırma ve arazi değerleme faaliyetleri de bulunuyor. Bir kamu kuruluşu olan EÜAŞ, Alpu Termik Santralı projesinin de planlayıcısı.

TMMOB, Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş’in Ankara Üniversitesi internet sitesindeki kişisel biyografisinde bulunan ifadelerden ötürü mahkemeye itirazda bulunmuştu.

Mahkeme TMMOB’nin bilirkişi itirazını reddetmişti

Bilirkişi raporu sürecinin Prof. Tanrıvermiş tarafından tıkanması, Alpu Termik Santralı Projesine dava açan TMMOB’nin, bilirkişi heyeti için belirlenen isimlere yaptığı itirazı tekrar gündeme getirdi. Bilirkişi heyetinde yer alan uzmanların belirlenmesinin ardından TMMOB vekilleri 26 Temmuz 2018’de, yani bilirkişi keşfinden yaklaşık bir ay önce mahkemeye itirazda bulunmuş, Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş’in hem uzmanlık alanı hem de enerji ve maden şirketleriyle ilişkilerinden ötürü bilirkişilik yapmaya uygun olmadığını ifade etmişti. TMMOB’ye göre, tarım alanları üzerine kurulmak istenen Alpu Termik Santralı Projesi davasında belirlenecek “ziraat bilirkişisinin” Alpu’nun toprak yapısı ve verimliliği konusunda değerlendirme yapabilecek bir isim olması, “toprak ve bitki besleme” alanında uzmanlığının bulunması gerekiyordu. TMMOB, ziraat bilirkişisi olarak belirlenen Prof. Dr. Tanrıvermiş’in ise kıymet takdiri ile gayrimenkul geliştirme ve yönetimi konularında uzmanlaştığını, dolayısıyla dava konusunu değerlendirmekte eksik kalacağını ileri sürdü. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, “ileri sürülen iddiaların objektif rapor hazırlanmasına ve tarafsızlığa engel olmadığını” belirterek bu itirazı 3 Ağustos 2018 tarihinde reddetmişti.

Tanrıvermiş EÜAŞ’ın en az dört projesinde çalışmış

TMMOB’nin itiraz gerekçeleri arasında, Prof. Dr. Tanrıvermiş’in Ankara Üniversitesi internet sitesinde yer alan biyografisinden bir alıntı da bulunuyordu. TMMOB’ye göre Tanrıvermiş’in biyografisinde, “enerji ve madencilik firmaları ile gayrimenkul ve inşaat şirketleri dahil özel kişi ve kuruluşlarca desteklenen birçok araştırma ve uygulama projesinde araştırmacı ve yürütücü olarak yer aldığı” belirtiliyordu.

TMMOB, bu durumun olası bir çıkar çatışmasına yol açabileceğini ve bilirkişinin tarafsızlığı hakkında şüphelere yol açtığını ifade etmişti. Mahkeme bu itirazı geri çevirdi fakat bilirkişi raporu yazım sürecinin hiç başlamadan durması üzerine yapılan daha detaylı bir inceleme, Prof. Dr. Tanrıvermiş’in Alpu Termik Santralı Projesinin sahibi EÜAŞ için 2015 ve 2016 yıllarında pek çok görev üstlenmiş olduğunu gösteriyor. Üstelik Tanrıvermiş’in üstlendiği işler arasında termik santral proje alanlarındaki kamulaştırma ve arazi değerleme faaliyetleri de bulunuyor.

Kendi kişisel özgeçmişinde belirttiği kadarıyla, Prof. Dr. Tanrıvermiş’in EÜAŞ için gerçekleştirdiği araştırma ve uygulama projeleri şunlar:

  • Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) – TC Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi Çoğulhan Mahallesinde Kamulaştırma Sahasında Yer Alan Taşınmazlara İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporları, 2015. (23 Adet Ciltli Rapor).
  • Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) – TC Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Enerji Üretim Santrallerinin Maddi Duran Varlıklarının Tespiti ve Değerleme Araştırması: Ambarlı Termik Santrali ve Hirfanlı Hidroelektrik Santrali Pilot Projesi.
  • Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) – TC Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, “Hirfanlı Hidroelektrik Santrali Maddi Duran Varlıkları Değerleme Raporu”, 2016, Ankara.
  • Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) – TC Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, “İstanbul (Ambarlı) Doğalgaz Santrali “A” ve “B” İşletme Müdürlükleri Maddi Duran Varlıkları Değerleme Raporu”, 2016, Ankara.
This image has an empty alt attribute; its file name is tanrivermis-ozgecmis-1-1170x730.png
Prof. Dr. Tanrıvermiş’in özgeçmişinde belirtilen, Alpu Termik Santralı Projesinin sahibi EÜAŞ adına görev yaptığı çalışmalardan iki tanesi.

Ek süre talebi dün geldi

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’in Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdiği 9 Kasım 2018 tarihli yazıdan sonra 16 Kasım 2018’de, yani dün, Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş mahkemeden bilirkişi raporu için üç aylık ek süre istedi. Prof. Dr. Tanrıvermiş Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’ne gönderdiği faksta, “Bilirkişi olarak görevli olduğum dava dosyasında görevli bilirkişilerin farklı illerde ve üniversitelerde çalışmaları, dosyanın kapsamı, detaylı analiz ve inceleme yapma gerekliliği dikkate alınarak üç ay ek süre verilmesi” talebinde bulundu.