Çanakkale İdare Mahkemesinin ÇED Olumlu Kararını iptal ettiği Cenal Entegre Enerji Santrali’nin kapatılması için yurttaşlar ve davanın avukatları Çanakkale Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulundu. Santralin mühürlenmesi talep ediliyor

Doğu Eroğlu (13 Aralık 2018 Medyascope)

Karabiga Temiz Doğa Derneği, Madra Dağı ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği, Biga Çevre Derneği, TMMOB’ye bağlı Peyzaj Mimarları, Çevre Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odası ile Karabigalı 47 yurttaşın açtığı davada, Cengiz Holding tarafından Çanakkale’nin Karabiga beldesine inşa edilen Cengiz Holding’e ait Cenal Entegre Enerji Santrali projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı, Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 28 Kasım 2018’de iptal edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen ÇED Olumlu Kararının iptal edilmesiyle birlikte, termik santral da izinsiz kalmış oldu. Bu gelişme üzerine davanın avukatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çanakkale Valiliğine ayrı dilekçelerle başvurarak iptal kararının uygulanmasını istedi. Mahkeme kararının uygulanması halinde santralin mühürlenmesi ve faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor. Toplamda dört defa mahkemelerce iptal edilen santral projesi, inşaatı sırasında da mühürlenmişti.

‘Karar uygulanmazsa görevi kötüye kullanma suçu işlenir’

Davacı avukatları ile davacıların kararın uygulanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çanakkale Valiliğine yaptığı idari başvuruda, iptal kararının gecikmeksizin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı ve işlem tahsis etme süresinin ise kararın tebliğinden başlayarak 30 günü geçemeyeceği anımsatıldı. Yargı kararlarını uygulamamanın TCK 257’nci maddede düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu teşkil ettiği, karar doğrultusunda işlem yapılmaması halinde sorumlu kamu görevlilerinin bu suçun faili olacakları dilekçede ifade edildi. Kararın uygulanmasından sorumlu mülki idarenin Çanakkale Valiliği olduğu, gerekli işlemlerin başlatılması ve kararın uygulandığının belgelenmesi gerektiğine dilekçede yer verildi.

Santralin kurulu olduğu Çanakkale’nin Karabiga beldesinde yaşayan daha fazla yurttaşın başvuruda bulunması ve başvuru sayısının artması bekleniyor.

İptal kararı geldi ama kararın uygulanması da önemli

Davanın Avukatı Cömert Uygar Erdem, mahkemeden gelen iptal kararının sevindirici olduğunu ifade ederken iptal kararının uygulanmasının önemine dikkati çekti: “Cenal Entegre Enerji Santrali’nin ÇED raporundaki eksikliklere yönelik uzun süredir bir hukuk mücadelesi veriliyor. Bu karar, davacılar ve bölge insanı için sevindirici. Ancak şimdi önemli olan bu kararın ivedilikle uygulanması ve santralin mühürlenerek faaliyetine son verilmesi.”

Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi ise açıklamasında, iptal kararının uygulanması için tüm yurttaşları ilgili birimlere başvuru yapmaya çağırdı. Çanakkale Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dışında, yurttaşların hazırlanan örnek dilekçeyi kullanarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkez’ine (CİMER) de başvuru yapabileceği vurgulandı.

Santral inşaat aşamasında da mühürlenmişti

Dört defa yargı tarafından iptal edilen ancak buna rağmen inşa edilip elektrik üretimine başlayan Cenal Entegre Enerji Santrali, inşaat aşamasında da mühürlenmişti. Santral hakkındaki farklı ÇED Olumlu Kararlarının Mart ve Mayıs 2014’te yürütmelerinin durdurulmasına karşın o dönemde inşaat sürmüş, izinsiz devam eden inşaat ve hafriyat çalışmaları 27 Haziran 2014’te Karabiga Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Çalışmalar o dönemde de yürütmeyi durdurma kararlarına karşın uzun süre devam etmiş, Çanakkale genelinde 280 kişinin idareye durdurma başvurusu yapması üzerine şantiye Karabiga Belediyesi tarafından mühürlenmişti.