Medyascope ile The Black Sea’nin ortaya çıkardığı, 1980’li yıllardan itibaren Dilovası’na gömüldüğü tespit edilen ve laboratuvar analizleri neticesinde asbest içerdiği belirlenen endüstriyel atıklar hakkında araştırma komisyonu kurulması için, CHP’li 22 vekil TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi

Doğu Eroğlu (25 Ekim 2019 Medyascope)

Medyascope ile The Black Sea tarafından yapılan araştırma, 1980’li yıllardan itibaren Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, mesken bölgelere oldukça yakın bir alana endüstriyel atıkların gömüldüğünü ortaya çıkarmış, araştırma kapsamında yapılan analizlerdeyse çevre ve insan sağlığına etkileriyle bilinen, kanserojen asbest maddesinin atıkların arasına karışmış olduğu anlaşılmıştı. Haberin yayınlanmasının bir hafta sonrasında atık sahasına giden Medyascope muhabirleri bölgede herhangi bir önlem alınmadığını, hatta atıkların bir kısmının etrafa saçıldığını, dolayısıyla hava yoluyla asbest kirliliğinin yayılabilmesi ihtimalinin arttığını tespit etmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın atık sahasıyla ilgili adım atması ve bölgenin atıklardan arındırılması için çalışma başlatması beklenirken, CHP de sorumluların belirlenmesi için bir araştırma komisyonu kurulması istemiyle TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

“Acilen önlem alınsın, sorumlular tespit edilsin”

Asbeste maruz kalmak ile kanser arasında doğrudan bağ bulunduğunu vurgulayan CHP’li vekiller, Dilovası’nda asbest varlığı iddiaları karşısında acilen adım atılması ve gerekli önlemlerin alınması, asbest varlığının neden ve sorumlularının araştırılması için Anayasanın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’nci maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar ile Tahsin Tarhan ve CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın ilk imzacıları olduğu araştırma önergesine, bu isimler dışında 19 CHP milletvekili daha imza attı.

TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinin tam metni şöyle:

Geçtiğimiz günlerde Medyascope ve The Black Sea internet sitelerinde, Kocaeli bölgesinde yıllardır süren endüstriyel faaliyetlerin bölgeye ve özellikle de Dilovası ilçesine verdiği zararın felaket boyutuna varan etkilerini gösteren haberler kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Sözkonusu haberlerde Kocaeli ili Dilovası ilçesinde Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi ile Orhangazi Mahallesi sınırları arasında kalan 12 bin metrekare büyüklüğündeki bir tepenin atık yığınlarından oluştuğu, bahsedilen alandan alınan numunelerle ilgili akredite bir laboratuvara yaptırılan testlerinde, tepede gömülü cam yünü içerisine karışmış halde, atermit parçaları üzerinde ve sahada serbest halde asbest bulunduğu saptanmıştır. Test sonuçlarında, 3 çeşit tehlikeli asbeste  rastlandığı tespit edilmiştir. Atık içerisindeki, mavi asbest ve beyaz asbest bilinen asbestleri krosidolit ve krizolit isimli asbestlerdir. Üçüncü çeşit asbest ise, amosit-kahverengi asbesttir. Bulunan asbestler arasındaki en ölümcül asbest türü olan kahverengi asbest, sadece bir defa maruz kalınsa bile kansere yol açabilmektedir. 

Araştırma içeriğine göre, bahsedilen tepelik alan, sonradan insan marifetiyle oluşturulmuş olup, yaklaşık 30 yıldır mevcudiyetini korumaktadır. Araştırma kapsamında mülakat yapılan yurttaşlar Dilovası’nda faaliyet yürüten İzocam isimli firmadan kaynaklı atıkların bu bölgede depolandığına dair iddialarda bulunmuşlardır. Yurttaşlar birçok sanayi kuruluşunun bu bölgeye atık boşalttığını aktarmıştır. Ancak bölgeye gömülen atıkların miktarı, bölgede büyük çaplı kazı faaliyeti yürütülmediği için tespit edilememiştir. Dolayısıyla hangi firmaların bu bölgeye atık boşalttığını anlamak henüz mümkün olmamıştır. Bölgenin yer şekilleri incelendiğinde, eğimli bir bölgeye gömülüp üzeri toprakla örtüldüğü ileri sürülen atıkların eğimli yüzeyden vadi tabanına gidebileceği ya da toprağa gömülü atıklardaki tehlikeli maddelerin ve asbestin yeraltı sularına karışabileceği de araştırma kapsamında görüş bildiren bilim insanları tarafından dile getirilmiştir.

Kocaeli ili Dilovası ilçesinde, bölgedeki sanayi kuruluşlarına ait tehlikeli ve endüstriyel atıklara bağlı kirlilikten kaynaklı halk ve çevre sağlığı tehdit altındadır. Bölgede, ağır metal yoğunluğu nedeniyle, kanser, astım vb. vakalar yaşanmaktadır. Hastalık oranları her geçen gün daha da artış göstermektedir. 

2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde 10/254 ve 10/258 E. sayılı önergeler üzerine Kocaeli’nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 2007 yılında çalışmalarını tamamlayan komisyon ilçeyi ‘halk sağlığı açısından afet bölgesi’ ilan etmeyi önermiştir. Ancak, geçen süre içerisinde bu konuda bir adım atılmamıştır. Dilovası yıllardır halk ve çevre sağlığının ciddi tehdit altında olduğu bir bölgedir. 2006 yılında TBMM bünyesinde araştırma komisyonu kurulması durumun ciddiyetinin göstergesidir. 2006 yılından bu yana Dilovası ile ilgili herhangi bir önlemin alınmaması ise her geçen gün daha büyük sorunlarla karşılaşma riskini artırmaktadır. Dilovası’nda asbest varlığı iddiaları karşısında acilen adım atmak ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Sözkonusu iddialar ve mülakat yapılan vatandaşların yakınmaları da dikkate  alınarak, anılan bölgedeki asbest varlığının neden ve sorumlularının araştırılması, Dilovası bölgesindeki halk ve çevre sağlığını tehdit eden etkenlerin araştırılması, gün geçtikçe artan kanser, astım vb. hastalıklara mücadele edilebilmesi için gereken önlemlerin alınması için  Anayasanın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’nci maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutları ile araştırılmasını arz ederiz.