İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, ODTÜ Yolu ihalesine sebep işlemin iptali istemiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı

Doğu Eroğlu (21 Eylül 2013 BirGün Gazetesi)

ODTÜ Yolu olarak bilinen, Eskişehir Yolu-Konya Yolu bağlantı projesi hakkında yargıya başvuranlar arasına İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi de eklendi. İMO Ankara Şubesi, projenin Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinde gösterilmemesi, ÇED Raporu alınmaması ve projenin ihalesinin plan değişikliğinden önce yapıldığı gerekçeleriyle, ihaleye sebep işlemin iptali ve projenin yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı.

Ankara İdare Mahkemesi’nde açılan davayla ilgili basına bilgi veren Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş, projenin temel hukuksuzluklarını anlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2012 ve 2013 yılı bütçelerinde projeye ve yapılan ihaleye ilişkin hiçbir gider kalemi bulunmadığının altını çizen Tulumtaş, bu durumun Kamu İhale Kanunu, Belediye Kanunu, Çevre Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na aykırılıklar içerdiğini ifade etti. Yolun ihalesinin, plan değişikliği kararının Belediye Meclisi’nden çıkmasından bir yıl önce yapıldığını belirten Tulumtaş, projenin bir otoyol olması hasebiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Raporu’nun bulunması gerektiğini, herhangi bir ÇED süreci geçirmeyen projenin hukuksuz olduğunu ileri sürdü. Tulumtaş, “İnşaat işlerinde İMO’nun ilkesi ‘plan-program-proje’dir. ODTÜ Yolu olarak anılan projede bu üç temel özelliğin hepsi noksandır” diye konuştu.