Mahkeme Karabiga’da Cengiz Holding’e ait ÇED süreçleri 4’e bölünen termik santralın ÇED Olumlu kararlarının yürütmesini yönetmeliğe aykırılık gerekçesiyle durdurdu, Bakanlık yargı kararlarına rağmen santralın ÇED Raporunu yine onayladı

Doğu Eroğlu (28 Ağustos 2014 BirGün Gazetesi)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde yer alan maddelere aykırı olduğu gerekçesiyle, 4 ayrı projeymiş gibi gösterilip 4 farklı ÇED süreci yürütülen Çanakkale Karabiga’da kurulması planlanan Cenal Termik Santralının 4 başvurusundan 2’si yargıdan döndü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buna rağmen 4 ÇED başvurusundan bir diğeri için de ÇED Olumlu kararı aldı. Karabigalı yurttaşların açtığı davalarda Çanakkale İdare Mahkemesi 4’e bölünen projelerden Bakanlıkça ÇED Olumlu kararı verilen 2’sinin yürütmesini durdurmuş, ÇED Gerekli Değildir kararı verilen diğer proje hakkında açılan dava ise süre aşımı dolayısıyla reddedilmişti. Yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen inşaatı süren Cenal Termik Santralı şantiyesi, geçtiğimiz ay mühürlenmişti.

ÇED oyununu yargı bozdu

Cengiz Holding ile Alarko ortaklığındaki Cenal Elektrik A.Ş.’nin Çanakkale’nin Karabiga beldesine kurmak istediği ve yargıdan çıkan 19 Temmuz 2013 tarihli ilk yürütmeyi durdurma kararı sonrasında 4 parçaya bölünerek kamu denetiminden kaçırılan termik santral projesine yargı defalarca engel oldu. ÇED Olumlu kararının yürütmesinin durdurulması sonrasında santral için 4 ayrı ÇED raporu hazırlandı. “Cenal Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı Projesi,” “Cenal Atık Depolama Sahası,” “Cenal Yeni Dolgu Alanı” ve “Cenal Enerji Santralı Deniz Yapıları” için hazırlanan ÇED Raporları, her biri ayrı projelermişçesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu. Bakanlık bu projelerden ikisi hakkında ÇED Olumlu, biri hakkındaysa ÇED Gerekli Değildir kararı aldı. Ancak ÇED Olumlu kararı verilen projeler Çanakkale İdare Mahkemesine takıldı. ÇED Yönetmeliğinin, entegre projelerde tüm üniteleri kapsayan tek bir ÇED Raporu hazırlanması yükümlülüğünü düzenleyen 25’inci maddesine aykırılık tespit eden mahkeme, açılan iki farklı davada Cenal Enerji Santralı ve Derin Deniz Deşarjı ile Cenal Atık Depolama Sahası projelerine ait ÇED Olumlu kararlarının yürütmelerini durdurdu. Çanakkale İdare Mahkemesi 15 Mayıs tarihinde Cenal Enerji Santralı ve Deniz Deşarjı Projesinin yürütmesini durdururken, Cenal Enerji Santralı Deniz Yapıları projesinin de ÇED Yönetmeliğine uygun olmadığını açıkça belirtmişti.

Bakanlık yargı kararlarını görmezden geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, hukuksuzluğu 2 farklı davada tescillenmiş ÇED oyununa bir defa daha göz yumdu. Birim, ÇED Yönetmeliğinin 25’inci maddesine uymayan CENAL Enerji Santrali Deniz Yapıları hakkında da geçtiğimiz hafta ÇED Olumlu kararı verdi. Bakanlığın henüz hakkında karar vermediği, termik santral projesinin 4’e bölünen parçalarından sonuncusu Cenal Enerji Santralı Deniz Yapıları projesi hakkında da 13 Ağustos tarihinde ÇED Olumlu kararı alındı.

Kendi kararlarını savunamamışlardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatları 21 Ağustos’ta Çanakkale İdare Mahkemesinde, yürütmesi durdurulan Cenal Atık Depolama Sahası ÇED Olumlu kararının iptalinin görüşüldüğü duruşmada da, ÇED Yönetmeliğinin 25’inci maddesine aykırılık iddialarını yanıtsız bırakmıştı.  

Yeni ÇED Raporu da hazır

Öte yandan yargıdan peşi sıra gelen yürütmeyi durdurma ve iptal kararları sonrasında, Cenal Elektrik Üretim A.Ş.’nin Cenal Termik Santralı için yeni bir ÇED raporu hazırladığı anlaşıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Cenal Enerji Santralı, İskelesi, Atık Depolama Sahası ve Derin Deniz Deşarjı Projesi başlıklı ÇED Raporu, 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısında masaya yatırıldı. Toplantıya katılan kurumların olumlu görüş bildirmesi halinde ÇED raporu nihai hale gelecek.