Akkuyu NGS projesini onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına resmen başvuran TMMOB, ÇED Olumlu kararının iptalini, firma yetkilileri ile kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi

Doğu Eroğlu (15 Ocak 2015 BirGün Gazetesi)

Mersin’e kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santralının ÇED Raporundaki imzaların, raporu hazırlayan mühendislere ait olmadığını bilirkişi önincelemesiyle tespit ettiren TMMOB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına resmen başvurarak, proje için alınan ÇED Olumlu Kararının iptalini istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına idari başvuruda bulunan TMMOB’nin talepleri arasında, Akkuyu NGS ÇED sürecinin durdurulması, ÇED Raporunu hazırlayan Dokay ÇED Çevre Mühendislik firmasına ait yeterlik belgesinin iptali ve firma yetkilileri ile kamu görevlileri hakkında suç duyurusu bulunulması da var. TMMOB’nin Bakanlığa yaptığı idari başvuru, şu ana başlıklardan oluşuyor:

1. Firmanın yeterlik belgesi iptal edilmeli

Bakanlıkça onaylanan ve ÇED Olumlu Kararına dayanak oluşturan Akkuyu NGS Nihai ÇED Raporunda nükleer enerji mühendisi olarak görev alan Kuday Karaaslan, 19 Mart 2014’te işten çıktı ancak 24 Eylül 2014 tarihli rapora da imza attı. Benzer şekilde, ÇED sürecinde görev alan diğer bir mühendis Volkan Erdaş firmadan 31 Temmuz 2013’te ayrıldı; buna karşın 23 Ağustos tarihli rapora imza attı. Bağımsız 3 uzmana yaptırılan kriminal incelemelerde, ÇED Raporlarındaki imzalarla mühendislerin imza beyannamelerinde yer alan imza örnekleri birbirini tutmadığı görüldü. Yeterlik Belgesi Tebliği uyarınca, ÇED Raporunda yer alan imza ile görevlilerin imza beyannameleri arasında uyuşmazlık olduğundan, ayrıca firma ÇED sürecindeki personel değişikliklerini bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediğinden, Dokay ÇED Mühendislik firmasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yeterlik belgesi iptali istendi.

2. Akkuyu NGS ÇED Olumlu Kararı geri çekilmeli

Akkuyu NGS Projesi ÇED süreci hakkında hazırlanan Özel Format uyarınca, ÇED sürecinde nükleer enerji mühendisi istihdam edilmesi şart. Ancak Nihai ÇED raporunun hazırlandığı tarihlerde firmada Nükleer Enerji Mühendisinin istihdam edilmediği, resmi kurumların sunduğu görüşlerin değerlendirildiği ve bu görüşler doğrultusunda raporun nihai hale geldiği İnceleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı sürecinde firmada nükleer mühendisi bulunmadığı anlaşıldı. TMMOB’ye göre, Akkuyu NGS Nihai ÇED Raporunun sahte imzalardan oluşması ve sahte evrak niteliği taşımasından ötürü, hukuka aykırı hale gelen ÇED Olumlu Kararı geri alınmalı.

3. Firma ve Bakanlık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmalı

Yeterlik Belgesi Tebliği uyarınca, ÇED Raporlarında imza uyuşmazlığı bulunması halinde Bakanlığın, belgede sahtecilik suçu işleyen firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmalı ve ÇED sürecini durdurmalı. Öte yandan sahte imzalı rapor Bakanlık tarafından onaylanmıştır. Bakanlığın sahte imzaları tespit edemeyen veya sahte imzaları tespit etmesine rağmen işlem yapmayan kurum görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunması ve cezai soruşturma başlatması gerekmektedir.