Çanakkale’de yapılan Akdeniz Fokları çalıştayından, enerji yatırımlarının tehdidindeki Akdeniz fokunu korumak için Tür Eylem Planı hazırlanması kararı çıktı

Doğu Eroğlu (21 Nisan 2015 BirGün Gazetesi)

Termik santralların işgaline uğrayan Marmara Bölgesinde yaşamları tehlikeye giren Akdeniz fokları için bilim insanları 14-15 Nisan tarihlerinde Çanakkale’de, Kuzey Ege ve Marmara Denizinde Akdeniz Fokunun Güncel Durumu ve Tehditler Çalıştayında bir araya geldi. Çalıştayda, daha önce termik santralların planlama süreçlerinde varlıkları görmezden gelinen, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planından çıkartılan Akdeniz foku yaşam alanları için alınacak tedbirler konuşuldu ve Tür Eylem Planı hazırlanması için çalışmalara başlanması kararı alındı.

Santrallar fokları tehdit ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, Akdeniz foklarına yönelik en büyük tehdidin, enerji santrallarının getireceği kıyı yapılaşmasının olduğu belirtildi. Çalıştay sonuç raporunda, termik santrallarla beraber planlanan liman, mendirek gibi yapılar ile oluşacak deniz trafiğinin hem fokların yaşam alanını yok edeceği hem de balıkçılık olanaklarını azaltarak bölgedeki balıkçılarla fokların balıklar için sık sık karşı karşıya gelebileceğinin altı çizildi.

Tür Eylem Planı girişimi

Çanakkale Onsekiz Mart ve İstanbul Üniversiteleri ile ODTÜ’den bilim insanlarının, kamu ve sivil toplum mensuplarının katıldığı iki günlük çalıştaydan çıkan en somut kararsa, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne götürülecek Tür Eylem Planı önerisi oldu. Deneyimli akademisyenlerce hazırlanacak plan için önce Akdeniz fokunun kullanımına uygun mağaralar belirlenecek, ardından bölgedeki fok nüfusunun özellikleri saptanacak. Çanakkale Kemer-Kapıdağı arası, Mola Adaları ve Gökçeada çalışmanın odağında olacak. Öte yandan Akdeniz fokunu yeterince tanımayan bölge halkına, türün hayati gereksinimleri anlatabilmek için eğitimler düzenlenecek ve kamuoyu çalışmaları yapılacak.