Akkuyu NGS projesi için açılan davada mahkeme imar planlarını Mersin Büyükşehir Belediyesine sordu. Belediye, ‘İmar planını Bakanlık yaptı, onlara sorun’ dedi

Doğu Eroğlu (24 Mayıs 2015 BirGün Gazetesi)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mersin’e kurulmak istenen Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) projesi hakkında hiçbir şeyi şansa bırakmamış. Akkuyu NGS projesinin ÇED Olumlu kararının iptali için pek çok demokratik kitle örgütü ve Mersinli yurttaşın açtığı davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi Mersin Büyükşehir Belediyesinden nükleer santral projesinin planlandığı bölgedeki imar planlarını talep edince, Bakanlığın imar planlarını Ankara’dan yaptırdığı anlaşıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dayatma planlar hakkında Mahkemeye yolladığı yanıtta, “Planları Bakanlık yaptı, itirazlarımız reddedildi. Onlardan isteyin” dedi.

‘Planı Bakanlıktan isteyin!’

Mersin 2. İdare Mahkemesinin, Akkuyu NGS projesinin kurulması planlanan bölgeyi kapsayan 1/100.000, 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarını Mersin Büyükşehir Belediyesinden istedi. Belediye, Mahkemeye verdiği yanıtta, planın Bakanlık tarafından yapılıp onaylandığını, kendilerine yalnızca konuyla ilgili bilgi verildiğini söyledi. Belediye, planlara yapılan itirazın Bakanlık tarafından reddedildiğini de açıkladı: “Söz konusu planlar Mersin kamuoyu düşüncesine aykırı nitelik taşıdığı ve çevresel açıdan olumsuz etkiler içerdiğinden, 11.03.2015 tarihinde itiraz edilmiş ancak Bakanlık tarafından gerekli görülmeyerek reddedilmiştir. Dava konusu nükleer enerji yatırım alanına ilişkin İdaremizce hazırlanan veya onaylanan imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu alana ilişkin planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen onaylanmıştır. Bundan dolayı ara kararınız ile İdaremizden talep edilen imar planlarının onaylı suretlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilmesi gerekmektedir.”

Belediye itirazı dikkate alınmadı

Mersin Büyükşehir Belediyesine göre, Akkuyu NGS projesine ilişkin değişiklikleri içeren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi hükümleri kapsamında, 10 Şubat 2015’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Belediyeye yalnızca imar planlarıyla ilgili bildirim yapıldı ve planları askıya çıkarması söylendi. Belediye bu bildirim üzerine Bakanlığa itirazda bulundu. 11 Mart 2015 tarihli yazıda Bakanlığa, Akkuyu sahasında tutulacak tonlarca nükleer atıklar ile enerji üretim sürecinin bölge ekosistemine, tarım faaliyetlerine, turizme ve sürdürülebilir gelişime yapacağı olumsuz etkiler aktarıldı. Santralın, bölgedeki insan ve canlı yaşamına tehlike oluşturacağı belirtildi. Bakanlığa giden yazıda, “Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda olan bir bölgede, doğal çevreye geniş oranda olumsuz etki edecek yüksek riskli bir tesis kurulmaktadır” denerek, Ankara’da yapılıp onaylanan planların Belediyeye uygun görmedikleri bir sorumluluk yüklediği ifade edildi. Kanunları ve uluslararası anlaşmaları anımsatan Belediye, “Plan teklifi kanunlara, uluslararası sözleşmelere ve Mersin kamuoyu düşüncesine aykırı nitelik taşıdığı ve çevresel açıdan olumsuz etkiler içerdiği için Belediyemizce uygun görülmemektedir” şerhiyle planlara açıkça itirazda bulundu. Ancak Belediyenin itirazı Bakanlıkça değerlendirilmedi.