Adıyaman Gölbaşı’nda, henüz jeolojik etüdü ve haritası olmayan, resmi kurumların görüş vermediği termik santral yatırımına Belediye Meclisi onay verdi

Doğu Eroğlu (29 Haziran 2015 BirGün Gazetesi)

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi sınırlarında, Gaziantepli SANKO Holdingin kurmak istediği termik santrala karşı yurttaşlar dava açtı. Santral projesi, Çevre Düzeni Planında yer verilmeden, alt ölçekli nazım ve uygulama imar planlarına işlendi. Öte yandan santral projesiyle ilgili imar planı teklifini önce reddeden Belediyenin, herhangi bir değişikliğe uğramayan planı haritalar, jeolojik etütler ve kurum görüşlerini görmeden onayladığı anlaşıldı. Belediye Meclisi ilkin reddettiği plan teklifini, “Nazım ve Uygulama İmar Planının meclisimizce kurum görüşleri, jeolojik etütler ve haritası yapılması şartıyla onaylanmasında bir sakınca olmadığı” notuyla kabul etti. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ve santral projesinin hayata geçirilmek istendiği Harmanlı beldesi, AFAD verilerine göre 1. Derece Deprem Bölgesi içinde yer alıyor.

Etütsüz haritasız onay

Harmanlı Belediye Meclisinin kabul ettiği 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının iptali için Adıyamanlı yurttaşlar dava açtı. SANKO Gölbaşı Termik Santralı projesine onay veren planlara açılan davada, özellikle Belediye Meclisi kararlarına vurgu yapıldı. Harmanlı Belediye Meclisi termik santral projesine ilişkin planları önce 5 Kasım 2014’te değerlendirmeye aldı. “Halkın görüşleri, santralın çevreye yapacağı etkilerin değerlendirmesi” sonucunda plan teklifi reddedildi. Ancak SANKO, santral projesi hakkında ÇED Olumlu kararı verildiğini belirterek itirazda bulundu. Bu itiraz planların Belediye Meclisinden geçmesine yetti. Belediye Meclisi 10 Mart 2015’teki kararında, 4 ay önce reddettiği plan teklifini yeniden masaya yatırdı. Plan teklifinde resmi kurumlara ait görüşlerin, 1. Derece Deprem Bölgesi olan bölgeye dair jeolojik etütlerin ve haritaların olmadığını tespit eden Belediye Meclisi, bu eksikliklere karşın “Nazım ve Uygulama İmar Planının meclisimizce kurum görüşleri, jeolojik etütler ve haritası yapılması şartıyla onaylanmasında bir sakınca olmadığı” notunu düşerek teklifi kabul etti.

Çevre Düzeni Planına da aykırı

Bu eksikliklere karşın onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesine ait 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla da çelişiyor. Çevre Düzeni Planında, Harmanlı beldesine termik santral kurulabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmazken, “Rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir doğal enerji kaynaklarının” destekleneceği belirtiliyor. Öte yandan plan hükümleri arasında, su kaynağı ve havzalarının korunması için, alt ölçekli planlar hazırlanırken kurumlardan görüş alınması şartı bulunuyor. Ancak termik santral projesi için hazırlanan plan tekliflerinde kurum görüşlerine de yer verilmedi.

1. Derece Deprem Bölgesi

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, hem Adıyaman ilinin Gölbaşı ilçesi hem de Harmanlı beldesi 1. Derece Deprem Bölgesinde bulunuyor. Mekansal Planlama Yapım Yönetmeliğinin Nazım İmar Planlarını düzenleyen ilgili maddeleri uyarınca planlar hazırlanırken doğal afet risklerinin de incelenmesi, olası risklere karşı yapılan araştırmaların plana işlenmesi gerekiyor. Ancak SANKO’nun termik santral projesi için hazırlanan planda deprem riskine ilişkin bir ibare olmadığı gibi, bu konuda yetkili olan İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü gibi kurumların görüşleri de Belediye Meclisine sunulmadı. Üstelik plan, Belediyenin bu durumu bilmesine karşın onaylandı.