Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine kurulmak istenen termik santrala ÇED oluru alabilmek için, santralın atıklarının kirlilik derecesi düşük gösterilmiş

Doğu Eroğlu (23 Temmuz 2015 BirGün Gazetesi)

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi yakınlarındaki Harmanlı beldesine kurulmak istenen Sanko Gölbaşı Termik Santralına ait atık depolama tesisi ÇED Raporunda 2. sınıf düzenli depolama tesisi olarak gösteriliyor. Fakat santral projesine onay veren nazım ve uygulama imar planlarının iptali için dava açan Gölbaşı Çevre ve Doğa Koruma Derneğine göre, bu tesislerin aslında 1. sınıf düzenli depolama tesisi olarak sınıflandırılması gerekiyor. 26 Mart 2010’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe göre 2. sınıf düzenli depolama tesisi, “Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis” olarak belirlendi. Gölbaşılılarsa, termik santrala ait atıkların depolanması ve bertaraf edilmesi işlemlerinin gerçekleştirileceği tesisin 1. sınıf düzenli atık depolama sahası olarak tasnif edilmesi gerektiği görüşünde. Planlanan atık depolama tesisinin 1. sınıf düzenli atık depolama sahası olduğunun kesinleşmesi halinde, santralın yerleşim birimlerine uzaklığı yüzünden proje yasal olarak çıkmaza girecek.

Mesafede değişiklik

Atık depolama sahasının tasnifinde yapılan bu değişiklikle, termik santralın yerleşim bölgelerine daha yakın bir bölgeye planlanmasına olanak sağlıyor. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 15’inci maddesi uyarınca, 1. sınıf düzenli depolama tesislerinin yerleşim birimlerine en az 1 kilometre mesafede konuşlandırılması gerekiyor. 2. sınıf, yani daha az tehlikeli olarak nitelenen atıkların tutulduğu depolama tesislerindeyse bu mesafe sınırı 250 metre olarak belirlenmiş durumda.

‘Atık seviyesi düşük gösterildi’

Gölbaşı Çevre ve Doğa Koruma Derneği avukatlarına göre, santralın 2. sınıf olduğu ileri sürülen kül depolama sahası, Akçakaya Köyüne 1 kilometre uzaklıkta. Bu yüzden de atık depolama tesisinin 2. sınıf düzenli atık depolama sahası olarak gösterilmeye çalışılıyor. Avukatlar, şirketin verdiği bilgiye göre santral proje alanının Akçakaya Köyüne 1 kilometre mesafade olduğunu belirtirken, aslında kül depolama sahasının bundan daha da yakın bir mesafede olduğunu düşündüklerini kaydediyor.

Mahkeme: ‘Termik santral atıkları tehlikelidir’

Çanakkale’de Karabiga beldesinde Cengiz Holding tarafından yapılmak istenen Cenal Termik Santralının atık depolama sahaları da yargıya konu olmuştu. Santralın iptal edilen ÇED Olumlu kararında Çanakkale İdare Mahkemesi, çevre mevzuatına ilişkin işlemlerde kullanılması yasaklanmış raporlar yoluyla 2. sınıf atık depolama tesisi olduğu iddia edilen kül depolama sahalarını da iptal gerekçeleri arasında göstermişti. Termik santral atıklarının “tehlikeli nitelikte” olduğunu saptayan Mahkeme, iptal kararında şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Termik santral atıklarının, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 1. sınıf düzenli depolama alanları olduğu açıktır.”