Antepli SANKO Holdingin, Adıyaman’a kurmak istediği termik santralın Antep’in temel içme suyu kaynağını kirleteceği gerçeği bürokrasi sarmalında kaybettirildi

Doğu Eroğlu (24 Temmuz 2015 BirGün Gazetesi)

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi sınırlarında, Harmanlı beldesine Antepli SANKO Holdingin kurmak istediği termik santralın atık kül depolama tesisleri, Antep’in içme ve kullanma suyu kaynaklarını kirletecek, Antepli şirketin termik santralı Antep’i susuz bırakacak. Antep’in içme ve kullanma suyunu kirletecek kül depolama tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) arasındaki bürokrasi çarkında unutturuldu. Görmezden gelinen atık tesisine dikkati çeken, santral projesinin onaylandığı nazım ve uygulama imar planlarına dava açan Gölbaşı Çevre ve Doğa Koruma Derneği oldu.

Atık deposuna bürokrasi kılıfı

Antepli SANKO firmasının Adıyaman’da kurmak istediği SANKO Gölbaşı Termik Santralı proje sahası, Antep’e içme ve kullanma suyu temin edilen Kartalkaya Barajının uzun mesafeli koruma alanı sınırları içinde kalıyor. Buna karşın santral projesi hakkında hem ÇED Olumlu kararı verildi hem de santrala ilişkin planlar Harmanlı Belediyesince onaylandı. Termik santralın yaratacağı su kirliliğinin, projenin ÇED süreci sırasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gündeme getirildiği ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından meselenin örtbas edildiği görüldü.

ÇED’i Su Yönetimi Müdürlüğünden kaçırdılar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, SANKO Gölbaşı Termik Santralına ilişkin yürütülen ÇED sürecine, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünü dâhil etmedi. ÇED sürecine dâhil edilen ve İnceleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı kapsamında kurum görüşü sorulan Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün, kendisinden değerlendirme istemesiyle Su Yönetimi Genel Müdürlüğü termik santral projesinden haberdar oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 27 Ocak 2014 tarihinde bir yazı yollayan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Antep’e içme ve kullanma suyu sağlayan Kartalkaya Barajının da projeden etkileneceğini, dolayısıyla kendi kurumları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (GASKİ) de ÇED sürecine dahil edilmemesini eleştirdi.

Kurumlar arası paslaşmalar

Santralın kurulmak istendiği bölgenin, Kartalkaya Barajı Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı içinde kaldığını belirleyen Müdürlük, Havza Koruma Eylem Planındaki hükümleri anımsatarak bölgeye katı atık depolama sahası kurulamayacağını belirtti. Müdürlük, termik santral projesindeki kül depolama ünitesinin katı atık depolama sahası olup olmadığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sordu. Bakanlıksa kül depolama sahasının kapsamını belirtmek yerine topu GASKİ’ye attı.

SANKO’nun kül deposunu GASKİ görmedi

GASKİ’den, Antep’in en büyük şirketlerinden SANKO’nun projesi hakkında, “Gerekli tedbirlerin alınması kaydı ile söz konusu projenin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur” yanıtı gelince, koruma bölgesine yapılacak termik santral için de gerekçe bulunmuş oldu. Ancak GASKİ değerlendirmesinde atık olarak yalnızca santralda soğutma suyu olarak kullanılacak suları değerlendirmeye aldı. GASKİ’nin değinmediği termik santralda kullanılacak kömürün oluşturacağı atık küller böylelikle göz ardı edilmiş oldu. Kartalkaya Baraj Gölü Havza Koruma Eylem Planında açık bir şekilde, “Havzada katı atık depolama alanı kurulamaz” hükmü yer alıyor.