Eskişehir Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri ile ESKİ ve Eskişehir Barosu Alpu Termik Santralı projesine karşı yargı sürecini başlattı

Doğu Eroğlu (27 Mart 2018 Diken)

Eskişehir’de kurulması planlanan Alpu Termik Santralı Projesi hakkında verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının iptali için, Eskişehir Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri ile Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ve Eskişehir Barosu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dava açtı.

Eskişehir’de aylardır protesto edilen Alpu Termik Santralı projesine karşı yargı süreci, Belediyeler ile kurumların açtığı ÇED Olumlu Kararının iptali istemli davayla resmen başlamış oldu. Eskişehir İdare Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Alpu Termik Santralının planlama safhasında pek çok unsurun ihmal edildiği, hazırlanan ÇED Raporunun hukuka aykırılıklarla dolu olduğu, ÇED sürecinde yapılmayan inceleme ve araştırmalar yüzündense santralın gerçek çevresel etkilerinin hesaplanmasının imkansız olduğu aktarıldı.

Bir ‘devlet’ projesi

Türkiye’deki pek çok çevre, kent ve enerji projesinin aksine, Alpu Termik Santralı bir kamu kuruluşu tarafından, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından planlandı. Santralın planlama aşamasını yürüten, ÇED sürecini rekor sayılabilecek bir süre olan 177 günde tamamlayıp proje hakkında ÇED Olumlu kararı alınmasını sağlayan EÜAŞ, 26 Nisan 2018 tarihinde de santralın özelleştirme ihalesini yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Çayırhan-B Termik Santralı için de uygulanan bu modele göre termik santralların planlama ve ÇED süreçlerini kolaylıkla halleden EÜAŞ, yasal süreç bittikten sonra santralları özelleştiriyor.

Belediyeler, Eskişehir Barosu ve ESKİ’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Alpu Termik Santralı projesine verilen ÇED Olumlu Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için açtığı davada pek çok iptal gerekçesi bulunmasına karşın, bunların en çarpıcıları, EÜAŞ tarafından yürütülen ‘hızlandırılmış’ ÇED sürecinde hiç yapılmamış veya geçiştirilmiş araştırmalarla ilgili. Üstelik davacı kurumlara göre ÇED Olumlu Kararı alan ÇED Raporundaki sorunlar bununla da bitmiyor. ÇED Yönetmeliğine aykırı hususların en dikkati çekeni, ÇED Raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun bulduğu bilimsel kadro tarafından hazırlanmamış olması.

Bakanlık kendi kuralına uymadı

ÇED Yönetmeliğine göre, bir proje hakkında başvuru yapılmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırlanacak ÇED Raporu kapsamında gerçekleştirilecek araştırma ve incelemeleri belirliyor, aynı zamanda bu çalışmaların hangi uzmanlar tarafından yapılacağına da karar veriyor. Özel Format olarak adlandırılan bu yönergeye uyulup uyulmadığı da yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetleniyor. Yönetmelik uyarınca, Özel Formata uygun hazırlanmamış projelerin ÇED süreçleri Bakanlık tarafından durduruluyor. Davacılara göre ÇED Raporu, Bakanlığın belirlediği personel tarafından hazırlanmadı. Alpu Termik Santralı projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Özel Formatta, ÇED Raporunu hazırlayacak çalışma grubunda “Kimya mühendisi, harita mühendisi, orman mühendisi ve hidrojeoloji mühendisi” bulunması şart koşulmuştu. Fakat rapor, hidrojeoloji mühendisi ve harita mühendisi bulunmayan bir ekip tarafından hazırlandı. Bir başka deyişle, ÇED Raporunun hazırlanmasında uygun uzman personel görev almamasına karşın Bakanlık proje hakkında ÇED Olumlu kararı verdi.

Projede pek çok husus denetimden ‘kaçtı’

Davacıların iddialarına göre, aslında gerçekleştirilmesi gereken pek çok araştırmanın ve belirtilmesi gereken hususun ÇED Raporunda bulunmaması da ÇED Yönetmeliğine bir başka aykırılık konusu. ÇED Yönetmeliği uyarınca, entegre projeler için tek bir ÇED süreci işletilmesi, böylelikle bir projenin tüm etkilerinin kamu ve toplum tarafından denetlenebilir olması gerekiyor. Alpu Termik Santralı projesi için hazırlanan ÇED Raporu ise tesisin tüm ünitelerini içermiyor.

Kömürün nereden alınacağı belirsiz: Alpu Termik Santralı için hazırlanan ÇED Raporunda ve daha sonra hakkında ÇED Olumlu Kararı verilen Nihai ÇED Raporunda, termik santralda elektrik üretiminde kullanılacak kömürün sağlanacağı kaynak konusunda çelişkili ifadeler var. Nihai ÇED Raporunda 85839 ruhsat numaralı sahadan çıkarılacak kömürün santralda yakılacağı belirtilirken, ÇED Raporunda 85068 ruhsat numaralı sahanın santrala kömür sağlayacağı öne sürülüyordu. 85068 ruhsat sayılı saha hakkında, Alpu Termik Santralı projesine kömür sağlayacağı gerekçesiyle çoktan ÇED Gerekli Değildir Kararı alındı bile, dolayısıyla entegre tesisler için tek bir ÇED süreci işletilmesi kuralı çoktan ihlal edildi.

Kömür konveyor hattı, isale hattı ve su deşarj hattının çevresel etkileri raporda yok: Santral projesinin hayata geçirilmesi için hayati önem taşıyan kömür konveyor hattı, isale hattı ve su deşarj hatlarının rotaları harita üzerinde gösterilmesine karşın, bu hatların geçeceği bölgelerdeki çevresel etkilerden ÇED Raporunda yer verilmedi.

Kül depolama alanının yeraltı sularına etkileri incelenmedi: Kül depolama alanlarının yeraltı suları üzerindeki etkilerinin belirlenebilmesi için gereken yeraltı suyu kalitesi raporları da ÇED süreci kapsamında hazırlanmadı. Dolayısıyla ÇED Raporunda bu konuda yapılan hesaplamalar tahminler üzerine kuruldu.

Saha araştırmasız ÇED raporu: Rekor hızla ÇED Olumlu Kararı alan proje, davacılara göre sahadan hiçbir veri toplanmaksızın planlandı. Proje hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvuru sonrasında 19 Ekim 2017 tarihinde proje için Özel Format verildi. Yani projenin çevresel etkilerinin anlaşılabilmesi için hangi alanlarda araştırma yapılacağı Bakanlık tarafından 19 Ekim 2017’de belirlendi. ÇED Raporuysa 25 Ocak 2018 tarihinde Bakanlığa sunuldu. Bir başka deyişle termik santralın bölgeye yapabileceği etkiler yalnızca 98 günde incelendi. Dolayısıyla projenin meteorolojik ve iklimsel özellikler, tarım ve orman alanları ile su kaynaklarına yapabileceği etkiler için sahada araştırma yapacak vakit yoktu. Böylelikle termik santralın olası etkileri, yıl içinde bölgedeki ekolojik döngü incelenmeden ‘ölçülüverdi.’

Yakılacak kireç ve atığın niteliği belirsiz, etkileri ölçmek imkansız: Bakanlığın hakkında ÇED Olumlu Kararı verdiği Nihai ÇED Raporuna göre, santralda kullanılacak kireç taşının nereden temin edileceği bilinmiyor. Santraldan çıkacak külün analiziyse, yakılacak malzeme netleşmediği için ÇED Raporunda bulunmuyor. Yani Alpu Termik Santralı projesinin çevresel etkilerinin hesaplanması, elektrik üretimi sırasında oluşacak atığın kaçıncı sınıf olduğunun belirlenmesi ÇED sürecinde mümkün olmadı.

Santraldan sonra bölgedeki su kaynaklarının akıbeti belirsiz: Nihai ÇED Raporuna göre, termik santralda kullanılacak su, 21 kilometre mesafedeki Gökçekaya Hidroelektrik Santralından sağlanacak. Ancak bu su kaynağının santral projesinde kullanılmasının bölgedeki diğer su ihtiyaçlarının giderilmesine yapacağı etki ÇED Raporunda değerlendirilmedi. Proje hakkındaki görüşü sorulan DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, “…havzanın su potansiyeli dikkate alındığında daha az proses suyuna ihtiyaç duyulan santral teknolojilerinin değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir” ifadelerini kullanarak bir anlamda, santralın işletmeye alınması halinde bölgedeki suyun yetersiz kalacağını itiraf etti. Buna karşın bölgedeki su ihtiyaçlarıyla ilgili uzun vadeli alternatif çözüm senaryolarına yer vermeyen ÇED Raporu hakkında ÇED Olumlu Kararı verildi.