Adana Barosu, TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana Eczacılar Odası, Adana Diş Hekimleri Odası ve Adana Veteriner Hekimler Odası, Adana Adliyesi önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla, Adana-Yumurtalık’ta inşaatı süren kömüre dayalı EMBA Hunutlu Termik Santrali projesinin durdurulmasını istedi

Doğu Eroğlu (10 Haziran 2020 Medyascope)

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde 2003’ten beri İSKEN Sugözü Termik Santrali çalışıyor. Çalışan santrale 1.8 kilometre mesafedeyse bugünlerde kömüre dayalı yeni bir termik santralin inşaatı sürüyor. Adana merkezli pek çok kuruluş inşaatı süren EMBA Hunutlu Termik Santrali projesine karşı iptal davası açmış, dava sürecinde bölgede kurulu Sugözü Termik Santrali’nin zararlarını tespit eden ve aynı bölgeye ikinci santralin yapılması uygun bulmayan bilirkişi raporuna karşın dava reddedilmiş, yeni santral projesinin inşaatı başlamıştı. Adana meslek örgütleri bugün Adana’ya Temiz Hava kampanyası kapsamında Adana Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi ve Yumurtalık’a yapılan ikinci kömüre dayalı termik santral projesinin iptal edilmesini istedi. Meslek örgütleri Adana’daki kirli havayı ve Yumurtalık ilçesinde artan kanser vakalarını hatırlattı. Halihazırda İskenderun Körfezi kıyılarında üç termik santral faal durumda. İnşaat aşamasındaki EMBA Hunutlu Termik Santrali de faaliyete geçerse bu sayı dörde yükselecek.

Meslek odalarının santrale yönelik en sert itirazları hava kirliliği ve sağlık etkileri konusundaydı: “İSKEN Sugözü Termik Santrali’nin çalıştığı Yumurtalık’ta 2009’da 5 olan kanser vakası sayısı 2014’te 60’a çıkmış yani kanser vakaları 11 kat, kanser türleri ise yüzde 275 oranında artmıştır. 2019’da yılın 236 günü, yani yılın yüzde 65’inde Adana’nın, Dünya Sağlık Örgütü sınır değerleri üzerinde kömür kaynaklı partikül madde yönünden kirli hava soluduğu belirlenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı İskenderun Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Açıklama Raporu’nda İskenderun Körfezinin ağır bir kirlilik yükü altında olduğu belirtilmekteyken aynı Bakanlık 1800 metre mesafede iki termik santralin kurulmasına onay vermektedir.”

Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerini kamuoyuyla paylaşan meslek örgütleri, koronavirüs salgını ile hava kirliliği arasındaki ilişkiyi vurguladı: “Kömürlü termik santraller havaya partikül madde salmaktadır. Koronavirüs salgınında İtalya’nın endüstrileşmiş, havanın kirli olduğu kuzey bölgesinde ölüm oranı yüzde 12 iken, İtalya’nın geri kalanında bu oranın yüzde 4,5 olduğu ortaya çıkmıştır. ABD’de ise 1 μg/m(metreküp havadaki mikrogram miktarı) partikül madde artışının koronavirüs ölümlerinde yüzde 8 artışa neden olduğu belirlenmiştir. Hollanda’da ise Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği 10 μg/m3 değer taban alınarak, PM2,5 kirliliğindeki yüzde 20 artışın koronavirüs vakalarında yüzde 100 artışa yol açtığı tespit edilmiştir.”

Açıklamada, Adana STK’ları ve meslek örgütleri tarafından Çin bankalarına gönderilen mektuptan da bahsedildi: “EMBA Hunutlu Termik Santrali’ne kredi veren Çin bankalarına mektup yazarak halkın yaşama hakkını tehdit eden bu projeye desteklerini çekmelerini istedik. Adana’ya temiz hava isteyen meslek odaları ve çevre dernekleri olarak bizler Adana’nın ve İskenderun Körfezi’nin bir termik santrali daha kaldıramayacağını, halk sağlığını tehdit eden santralin Sağlık Etki Değerlendirmesi ve tüm körfezi kapsayan kümülatif hava kirliliği modellemesi yapılmadan inşaatına başlandığını biliyoruz.”

Meslek örgütleri Adana’daki hava kirliliğinin şimdiden halk sağlığı riski yarattığını ve erken ölümlere yol açtığını belirterek hem bölgedeki faal kömüre dayalı termik santrallerin kapatılmasını hem de inşaat halindeki EMBA Hunutlu Termik Santrali projesinin iptal edilmesini istedi: “Yumurtalık EMBA Hunutlu Termik Santrali ÇED Raporu’nda yapılan ölçümlerde partikül madde miktarı 83 μg/m3 çıkmıştır. Termik santraller kaynaklı partikül madde kirliliğinin Covid-19 ölüm ve vaka sayısını artıran etkisi nedeniyle, Yumurtalık’taki EMBA Hunutlu Termik Santrali projesi iptal edilmeli, Yumurtalık’taki İSKEN Sugözü, İskenderun-Sarıseki’deki Atlas Enerji Diler Termik Santrali, Tufanbeyli Enerjisa Kömürlü Termik Santrali acilen kapatılmalıdır. Akciğer hastalıklarına yakalanmamak için, kanser olmamak için, topraklarımızın, suyumuzun havamızın kirlenmemesi için, çocuklarımızın, ülkemizin ve insanlığın geleceği için Adana’ya temiz hava için EMBA Hunutlu Termik Santrali projesinin iptalini istiyoruz.”