Birinci derece doğal koruma alanı olan ODTÜ’den geçecek yolun inşaatına başlanmasına karşın Koruma Müdürlüğü harekete geçmeyince vatandaş devreye girdi 

Doğu Eroğlu (20 Ağustos 2013 BirGün Gazetesi)

Ankara’da Eskişehir Yolu ile Konya Yolu’nu bağlaması planlanan, ODTÜ arazisinde binlerce ağacın kesilmesine yol açacak olan ve Yüzüncü Yıl ile Çiğdem mahallelerinden de geçecek 8 şeritlik otobana tepki gösteren Ankaralıların bu seferki adresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ydı. Geçtiğimiz haftalarda “Gökçek yolun yol değil!” diyerek, otobanın Yüzüncü Yıl mahallesinden geçecek kısmındaki viyadük inşaatını sembolik olarak mühürleyen, önceki günlerdeyse mahallede insan zinciri oluşturarak tepkisini ortaya koyan Yüzüncü Yıl ve Çiğdem mahalleleri sakinleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koruma Müdürlüğü önünde yaptıkları basın açıklamasıyla kurumu göreve çağırdılar. Basın açıklamasına Ankara’nın diğer bölgelerinde toplanan halk forumlarından da destek vardı. Mahalleliler ve ODTÜ’lüler, basın açıklamasının ardından kesilecek ağaçları korumak için çadır kurarak nöbete başladılar.

Mahalleden günde 40 bin araç geçecek

Hayata geçirilmesi halinde, günde 40 bin aracın mahallelerinin üzerine kurulacak viyadükten geçeceğini ifade eden Yüzüncü Yıl ve Çiğdem sakinleri, ortaya çıkacak çevre ve gürültü kirliliğinin sorumlusunun, yasal süreçler işletilmeden inşaata başlanmasına göz yuman resmi merciler olacağının vurguladılar. Eskişehir Yolu-Konya Yolu bağlantı hattının iddia edildiği gibi kamu yararı gözetmediği, yol üzerindeki mahallelerin ve ODTÜ arazisinin ranta açılması dışında bir hedefinin olmadığını savunan mahalleliler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin giriştiği tüm projelerin Ankara’daki ulaşımı daha da çıkmaza soktuğunun altını çizdiler.

Ağaç nöbeti başladı

Özellikle ODTÜ arazisinin 1. derece doğal koruma alanı olmasına karşın, arazinin statüsünde herhangi bir değişiklik yapılmadan inşaata başlandığını belirten mahalleliler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nün herhangi bir işlem yapmamasına karşın başlayan inşaatın hukuksuz olduğunu söylediler ve kurumu görevini yapmaya davet ettiler. “Bütün bu süreç yasadışı iken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğüne SİT alanının dönüşmesine izin vermemesi için uyarıyoruz: Tabiatı Koruma Kurulu ODTÜ ormanını koruyamazsa biz korumasını biliriz!” açıklamasını yapan mahalleliler, ODTÜ öğrenci ve mensuplarıyla birlikte, ODTÜ’de kesilmek üzere işaretlenen ağaçların etrafında çadır kurarak nöbet tutmaya başladılar.