Kütahya’daki gümüş madeninin siyanür havuzlarında meydana gelen sızıntının sorumluları hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların son savunmalarındaki ifadeleri ihmalin itirafı gibiydi

Doğu Eroğlu (13 Kasım 2013 BirGün Gazetesi)

Kütahya’nın Gümüş Köyü’nde gümüş madenciliğinde kullanılan siyanür havuzlarında meydana gelen çökme sebebiyle sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu Gümüşköy İzleme Platformu’nun açtığı davada, madeni işleten Eti Gümüş’ün üç yetkilisi hapis cezası aldı. Sanıklar arasında bulunan maden işletmecisi Orkun Elgin’in son savunmasında kullandığı ifadeler, korkunç tedbirsizliği gözler önüne serdi. Gerekli önlemlerin alınmadığını itiraf eden Elgin, “Setlerin üzerinden silindir geçirilmedi. Kamyon tekeri ile set yapıldı” diye konuştu.

‘Setin sorumluluğunu almam!’

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Gümüş Köyü’nde Eti Gümüş’ün işlettiği gümüş madeninin siyanür havuzlarında meydana gelen çökme ve sızıntı üzerine başlayan davada ilk karar çıktı. Kütahya 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davanın 7’nci duruşmasına, sanık Orkun Elgin’in son savunmasında kullandığı ifadeler damga vurdu.

Madenin işletmesinden sorumlu personel Elgin son savunmasında, “İşletmeci olarak yapabileceklerimiz belli. İmza yetkisi olan kişiler diğer sanıklar Tarık ve Ergün’dür. Daha önce de setler yükselttik, onlar yıkılmadı. Demek ki setlerin yapımında hata var. Setleri ben yaptırmadım ama başındaki yöneticiler ‘Orkun suçludur’ derse ne yapalım…” ifadelerini kullandı. Elgin’in siyanür havuzlarına kurulan setlerin sağlamlığı hakkında söyledikleri ise çevre felaketinin göz göre göre geldiğini ortaya koydu: “Üstünde silindir gezindirilmemiş setlerin sorumluluğunu ben alamam. Kamyon tekerleri ile set yapıldı. Ben üretimden sorumluyum. Setteki kaçakları gösterdiği için Hüseyin Karip işten atıldı. Benim haberim bile yoktu.”

Siyanürün cezası üç ay hapis 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Türk Tabipler Birliği, İzmir Barosu, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Ekoloji Kolektifi gibi sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin oluşturduğu Kütahya Gümüşköy İzleme Platformu’nun başvurusu üzerine başlayan davada, sanıklar 3 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Kütahya 1. Sulh Ceza Mahkemesi heyeti, madenin işletme personelinden Ergün Kılıç, Tarık Doğru ve Orkun Elgin’in, “genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması” suçunu işlediklerine hükmederken, hapis cezası ertelenerek 5 yıl denetimli serbestliğe çevrildi. Bilirkişi, keşif ücreti ve yargılama giderlerinin de içinde bulunduğu 1,980 TL de sanıklar tarafından ödenecek.

Gerçek sorumlular cezasız

Mahkemeden sanıklar hakkında çıkan ceza kararına karşın, davanın avukatlarından Cömert Uygar Erdem, yalnızca madende çöken siyanür havuzu setinin yargıya konu edilmesinin gerçek suçları gizlediği kanaatinde. Setlerin çöküşünden kısa süre sonra şirketin tekrar faaliyete başladığını, Dulkadir Köyü’nde zehirlenme ve hayvan ölümleri yaşandığının altını çizen Erdem BirGün’e yaptığı açıklamada, “Yalnızca çöken setlerin yargıya konu edilmesi adil yargılamayı engelledi. Bu davada sadece set çökmeleri yüzünden genel tehlike yaratma suçu itibarıyla bir yargılama oldu. Bilirkişi raporunda da baraj inşaatının duvarlarının, tekniğe aykırı yapıldığı tespit edildi. Kamu ve çevre sağlığı açısından ağır risk barındıran bir faaliyette bulunan işletme, bu hususu bilmesine rağmen oluşabilecek zararları göz ardı etti. Kazadan sonra da ihmalin sürdüğünü, Dulkadir Köyü’ndeki zehirlenmeler ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu. Erdem, gerçek sorumluların ise yargıdan kaçtığını belirtti: “Olayın sorumlularının sadece şirket personeli olarak belirlenmesi yargılamanın adilliğine aykırıdır. Ayrıca, denetimsizlik ortamı yaratarak bu suça konu eylemlerin önünü açan kamu görevlileri açısından soruşturma izninin verilmemiş olması, yargılamanın adilliğine gölge düşürdü.” Üç aylık cezanın ertelenmesini de değerlendiren Erdem, cezanın miktar bakımından düşük oluşunun caydırıcılık niteliğini zayıflatsa da, kamu ve çevre sağlığı ile iş güvenliği açısından riskli olaylarda ihmallerin suç olduğunun anlaşılması bakımından kararın değerli olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Gümüş Köyü’nde bulunan, Eti Gümüş tarafından işletilen gümüş madeninde, gümüşü diğer toprak ve kaya tabakalarından ayırmakta kullanılan siyanür havuzlarına dayanak oluşturan setler Mayıs 2011’de çökmüş, havuzlarda tutulan siyanürün bir kısmı toprağa karışmıştı. Eti Gümüş ihmali reddetmiş ve kazanın ardından üretimi sürdürmüştü. İzleyen aylarda Dulkadir Köyü’nde pek çok köylünün zehirlenmeye bağlı sağlık sorunları yaşaması ve hayvanların zehirlenerek can vermesi üzerine kamuoyunun dikkati tekrar siyanürlü gümüş madenine çevrilmişti.