Acele kamulaştırmayla önü açılan rüzgâr enerji santraliyle ilgili yapılan bilgilendirme toplantısına, Çeşme sakinlerinin tepkisi damga vurdu

Doğu Eroğlu (4 Ocak 2013 BirGün Gazetesi)

Bakanlar Kurulu’nun 25 Mart 2013 tarihli kararı uyarınca, Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali’nin yapımı amacıyla yapılan acele kamulaştırmanın ardından önü açılan Çeşme RES yetkilileri, kamulaştırma kararını halka izah etmek için gittikleri Çeşme’de tepkilerle karşılaştılar. RES projesinin sahibi ABK Enerji ortakları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinin Çeşme’de düzenlediği toplantıya katılan halk, acele kamulaştırma kararını protesto etti ve “Çeşme’de RES istemiyoruz” diyerek toplantıdan ayrıldı. Bilgilendirme toplantısında ABK Enerji ortakları, projenin meşruiyetini ortaya koymak için sık sık Bakanlar Kurulu’nun ve EPDK’nın hazırladığı belgeleri gösterdilerse de, Çeşme sakinlerini ikna etmeyi başaramadılar. Tüm katılımcıların RES’e karşı çıkarak toplantıyı terk etmesi, Çeşme halkının acele kamulaştırma ve yatırım süreçlerine ilişkin açtığı davaları yürüten avukatlar tarafından hazırlanan bir tutanakla kayıt altına alındı.

ÇED’den de muaf tutulmuştu

RES projesinin inşa edileceği arazi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 12 Mart 2013 tarihli talebi üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından acele kamulaştırmaya tabi tutuldu. Proje aynı zamanda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinden de muaf sayıldı. Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 listesine göre, kurulu gücü 10 megavat ve üzeri kapasiteye sahip rüzgâr enerji santralleri ÇED Olumlu raporu almak zorunda. Ancak ABK Enerji’nin EPDK’ya sunduğu projeye göre, Çeşme RES 2 megavat kurulu güce sahip 8 üniteden oluşuyor. Toplamda 16 megavat kurulu güce ulaşan proje, her bir rüzgâr türbininin 2’şer megavat kurulu güce sahip olduğu gerekçesiyle ÇED sürecinden muaf tutuluyor. Bakanlar Kurulu’nun 25 Mart tarihinde aldığı acele kamulaştırma kararının yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davalara ek olarak, Çeşmeliler ÇED süreci olmaksızın EPDK’dan edinilen elektrik üretim lisansı hakkında da yargıya başvurmaya hazırlanıyorlar.