Çanakkale’nin Karabiga beldesinde yargı kararlarına karşın inşaat ve hafriyat çalışmalarının sürdüğü, Cengiz Holdinge ait Cenal Termik Santralının şantiyesi mühürlendi

Doğu Eroğlu (BirGün Gazetesi, 4 Temmuz 2014)

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan Karabiga beldesine kurulmak istenen Cenal Termik Santralının hukuksuz inşaatı mühürlendi. İthal kömüre dayalı termik santralın ilk Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu iptal edilmiş, 4’e bölünerek yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan projenin kilit ünitelerine ait ÇED Olumlu Kararlarının yürütmeleri ise Mart ve Mayıs aylarında durdurulmuştu. Santralın ana ünitesine ait ÇED Olumlu Kararının yürütmesinin 8 Mayıs tarihinde durdurulmasına karşın bugüne dek süren hukuksuz inşaat ve hafriyat çalışmalarının 27 Haziran tarihinde resmen son bulduğu anlaşıldı. Hukuksuz inşaat 27 Haziran saat 14.30’da Karabiga Belediyesi tarafından mühürlendi.

Karar iki ay sonra uygulandı

Yapılan pek çok şikâyet ve basında yer alan haberler üzerine Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Termik santral hakkında Çanakkale İdare Mahkemesinin aldığı yürütmeyi durdurma kararlarını 20 Haziran tarihinde Biga Kaymakamlığına ileten Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, karar doğrultusunda tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İdari Yargılama Usulü Kanunun 28’inci maddesinde geçen “Mahkeme kararının 30 gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açılabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir” hükmünü Kaymakamlığa hatırlattı. Karabiga Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda, 26 Haziran tarihinde Cenal Elektrik Üretim A.Ş.’ye mühürleme yapılacağı bilgisini veren Karabiga Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, ertesi gün Cenal Termik Santralına ait şantiyeyi mühürledi. 27 Haziran’da uygulamaya konan mühürleme kararı, Cenal yetkilileri tarafından da imzalandı.

Dörde bölünen projenin uygunsuzluğunu idare kabul etti

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 4’e bölünen projenin parçalarının birbirleriyle bağlantılı olduğunu da kabul etti. “Cenal Yeni Dolgu Alanı Projesinin her ne kadar yürütmeyi durdurma kararı verilen Cenal Enerji Santralı ve Derin Deniz Deşarjı Projesinden ayrı olarak değerlendirilmiş olsa da, yürütmeyi durdurma kararı verilen projelerle bağlantılı çalışma yapılması, malzeme alınması ve faaliyette bulunulması söz konusu olamamaktadır” notunu düşen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karabiga’daki termik santrala karşı çıkan hukukçuların tezlerini doğrulamış oldu. Cenal Termik Santralı için verilen ilk ÇED Olumlu Kararının iptalinin ardından projeye ilişkin 4 ayrı ÇED Raporu sunulmasını hukukçular eleştirmiş, doğaya ve topluma yapılacak etkinin ayrı ayrı projeler üzerinden değerlendirilmesinin ÇED Yönetmeliğine aykırı olduğunu ileri sürerek iptal ve yürütmeyi durdurma davaları açmışlardı.