Cengiz Holdingin 3 defa yargı tarafından engellenen Çanakkale-Karabiga’daki termik santral projesinde hukuksuz inşaat sürsün diye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karabiga Belediyesi seferber oldu

Doğu Eroğlu (BirGün Gazetesi, 2 Temmuz 2014)

Cengiz Holding ile Alarko’nun Çanakkale’nin Biga ilçesi Karabiga beldesine kurmayı planladığı CENAL Termik Santralının inşaatı, yargı kararlarına karşın durdurulamıyor. Yargıdan gelen iptal kararı sonrasında 4 parçaya ayrılarak farklı farklı projelermiş gibi yeniden sunulan santralın atık depolama sahası ve ana üniteleri için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararlarının yürütmelerinin 3 Mart ve 8 Mayıs’ta durdurulmasına rağmen, santralın atık depolama proje sahasında hafriyat çalışmaları devam ediyor. Yargı kararlarına uyulmayarak devam eden hafriyat çalışmalarını Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hazırladığı raporda harita üzerinde tahrifat yaparak örtmeye çalışırken, Karabiga Belediye Meclisi AKP’li üyelerin itirazına karşın oyçokluğuyla hafriyat çalışmalarını meşrulaştıran imar değişikliği kararı aldı.

Yargı kararı nasıl tanınmadı?

Santralın 4’e bölünen parçalarından biri olan CENAL Termik Santralı Atık Depolama Sahası projesinin yürütmesi 3 Mart 2014’te Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Yürütmeyi durdurma kararının gecikmeden uygulanması için davacılar tarafından çekilen ihtarnameler 14 Nisan tarihinde Çanakkale Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tebliğ edildi. Bakanlık 18 Nisan tarihli yanıtında, yürütmeyi durdurma kararının Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiğini teyit etti. Buna karşın Atık Depolama Sahası olarak belirlenen bölgede hafriyat çalışmalarına devam edildi. Şikâyet üzerine 21 Nisan tarihinde bölgeyi denetime giden Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri “Proje alanında herhangi bir işlem tesis edilmediğini” belirterek hukuksuz inşaat çalışması olmadığını, bölgedeki hafriyat çalışmalarınınsa Karabiga Belediyesinin çevre yolu projesi kapsamında yapıldığını söylediler.

Haritada sahtecilik skandalı

Denetime giden uzmanlar, beldedeki hafriyat çalışmalarının hukuka uygun olduğunu ortaya koymak için raporlarına bir de harita eklediler. Atık depolama sahası olan bölgeyi uydu görüntüsü üzerinde “ÇED Olumlu Kararı verilen proje alanı” olarak işaretleyen yetkililer, atık depolama alanını haritada göstermeyerek hafriyat çalışmalarının hukuka uygunluğunu kanıtlamaya çalıştılar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün hukuksuz bulmadığı hafriyat çalışmalarının durması ve yürütmeyi durdurma kararının uygulanması için 284 yurttaş Valiliğe şikâyet dilekçesi teslim ederken, suç duyurularının da yolda olduğu öğrenildi. Karabigalılar, gerçeğe aykırı tutanak hazırlayarak resmi evrakta sahtecilik suçu işledikleri iddiasıyla Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile yargı kararını uygulatmadıkları gerekçesiyle Çanakkale Valisinin de aralarında olduğu Valilik personeli ve şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyorlar.

Hukuksuzluğa Belediye de ortak oldu

6 Haziran günü, yürütmesi durdurulan atık depolama ünitesindeki hukuksuz inşaatı etkileyen bir imar plan değişikliğinin Karabiga Belediye Meclisinde görüşüleceğini öğrenen yurttaşlar, toplantı öncesinde belediye yetkilileriyle görüştüler. CENAL Termik Santralı Atık Depolama Sahası projesi hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararının, kendilerine tebliğ edilmiş aslını CHP’li Belediye Başkanı Muzaffer Karataş’a sunan Karabiga Temiz Doğa Derneği üyeleri ve yurttaşlar, Kararın Belediyeye tebliğ edilmediği, gösterdikleri belgenin bir şey ifade etmediği yanıtını aldılar. Aynı gün Karataş başkanlığında toplanan belediye meclisi, CENAL Termik Santralı Atık Depolama Sahasının kurulmak istendiği parseldeki revizyonları görüştü. 6759 no’lu parselde kayıtlı arazi için hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Plan Revizyonu, AKP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi. Kararın örneği AKP’li üyelere ve Karabigalılara verilmezken, CHP’li üyeler ve Başkan Karataş inşaatın kurulacağı parseldeki imar düzenlemeleri hakkında bilgi vermedi.

Jandarma da bilmiyor

Benzer bir tebligat krizi 16 Haziran gecesi de yaşandı. Yargı kararlarına karşın hafriyat çalışmalarını geceleri de sürdüren onlarca kamyonun gürültüsüne dayanamayan yurttaşlar, CENAL Elektrik Üretim A.Ş.’yi jandarmaya şikâyet ettiler. Jandarma ekipleri kendilerine yürütmeyi durdurma kararının tebliğ edilmediğini ifade ederlerken, CENAL Termik Santralı projesi şantiye sorumlusunun ifadesine başvuruldu. Hafriyat çalışmalarına göz yumduğu iddia edilen Belediye Başkanı Karataş da jandarma tarafından ifadeye çağrıldı. Karabiga’da onlarca kamyon yürütmesi durdurulan projenin sahasında hafriyat çalışmalarını sürdürüyorlar.