Elektrik Mühendisleri Odası, Zonguldak’taki Çatalağzı Termik Santralının özelleştirilme ihalesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a başvurdu

Doğu Eroğlu (15 Eylül 2014 BirGün Gazetesi)

TMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Türkiye’nin ilk termik santralı olan Çatalağzı Termik Santralı (ÇATES) İşletmesinin özelleştirilmesine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay Başkanlığına başvurdu. Santralın özelleştirilmesiyle, özel sektörün Türkiye’de yaygın biçimde uygulamaya koyduğu ithal kömüre dayalı enerji üretimi stratejisinin güç kazanacağını, ekonomisi bölgeden çıkan kömüre dayalı Zonguldak’ta ise önemli bir daralma yaşanacağına dikkati çeken EMO yönetimi, kamu yararı gözetilmeden ve Özelleştirme Kanunu ilkelerine uyulmadığı iddiasıyla, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından yapılan ihaleyi onaylanan Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptalini istedi. ÇATES’in özelleştirme ihalesi 29 Nisan tarihinde gerçekleştirilmiş, ihaleyi 351 milyon dolarla en yüksek teklifi veren Demir Madencilik A.Ş. kazanmıştı. Özelleştirme Yüksek Kurulu, ÇATES’in özelleştirme ihalesini 21 Temmuz’da onaylamış, karar 23 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

İthal kömürlü tesislerin önü açılıyor

EMO Danıştay Başkanlığına sunduğu dava dilekçesinde, Zonguldak’tan çıkartılan yerli taşkömürünün kullanıldığı tesisin özelleştirilmesiyle, enerji piyasasında ithal kömürün kullanımının daha da yaygınlaşacağı endişesini dile getirdi. Dava dilekçesinde ithal kömürün ucuz oluşu ve kâr marjının yüksekliği nedeniyle yerli kömüre tercih sebebi olacağına dikkati çeken EMO, şu çekinceyi ortaya koydu: “Özel sektör tarafından kurulan kömürle çalışan termik santrallerin ithal kömüre dayalı olması, ithal kömürle daha ucuz elektrik enerjisi üretmek suretiyle kâr oranının maksimuma çıkartılması isteğinden kaynaklanmaktadır.” Tesisin bu haliyle özelleştirilmesi halinde bölgedeki yerel ekonominin bozulacağına değinen EMO Yönetimi, ihalede yerli kömür kullanım şartının belirlenmiş olması gerekliliğini ifade ederek, Özelleştirme Yasasında yer alan “Kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin belirlenmesi” şartının görmezden gelindiğini, ÇATES’in özel konumunun dikkate alınmadığını belirtti.

İki yıllık ciro karşılığı satış

EMO, dava dilekçesinde özelleştirme için belirlenen fiyata da dikkati çekti. Son 10 yılda, ortalama olarak yıllık 1,78 milyar kilovat elektrik üretimi yapılan santralın, 368 milyon 460 TL yıllık cirosunun olduğu belirtilirken, özelleştirme bedelinin 2 yıllık ciroya eşit oluşuna vurgu yapıldı. Yaklaşık 758 milyon TL karşılığında özelleştirilmesine karar ve tam kapasite üretim yapmayan santralın hâlihazırdaki yıllık cirosuyla, özelleştirme bedelinin yarısı karşılanabiliyor. EMO, özelleştirme kararıyla tesislerin yanı sıra, 104 dönümlük arazinin de özel sektöre geçeceğini belirtti.