Cengiz Holdinge bir haftada ikinci defa kara haber geldi. Artvin’deki maden izninin yargıya takılmasının ardından, Çanakkale’deki termik santral için de yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Doğu Eroğlu (24 Kasım 2014 BirGün Gazetesi)

Artvin’de Cerattepe’ye yapılması planlanan bakır işletmesi hakkında çıkan yürütmeyi durdurma kararının üzerinden bir hafta bile geçmeden, Cengiz Holdingin yerel yaşamı tehdit eden bir diğer yatırımına daha yargı engel oldu. Çanakkale Karabiga’da kurulması planlanan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle 4 ayrı projeymiş gibi gösterilip 4 farklı ÇED sürecine bölünen Cenal Termik Santralının 4 başvurusundan 3’üncüsü de yargıdan döndü. Karabigalı yurttaşların açtığı davada santrala ait Cenal Enerji Santralı İskelesi projesi hakkında verilen ÇED Olumlu kararının yürütmesi durduruldu.

‘Bir projenin bir ÇED’i olur!’

Cengiz Holding ile Alarko ortaklığındaki Cenal Elektrik A.Ş.’nin Çanakkale’nin Karabiga beldesine kurmak istediği ve yargıdan çıkan 19 Temmuz 2013 tarihli ilk yürütmeyi durdurma kararı sonrasında 4 parçaya bölünerek kamu denetiminden kaçırılan termik santral projesine yargı defalarca engel oldu. ÇED Olumlu kararının yürütmesinin durdurulması sonrasında santral için 4 ayrı ÇED raporu hazırlandı. “Cenal Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı Projesi,” “Cenal Atık Depolama Sahası,” “Cenal Yeni Dolgu Alanı” ve “Cenal Enerji Santralı İskelesi” için hazırlanan ÇED Raporları, her biri ayrı projelermişçesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu. Bakanlık bu projelerden ikisi hakkında ÇED Olumlu, biri hakkındaysa ÇED Gerekli Değildir kararı aldı. Ancak ÇED Olumlu kararı verilen projeler Çanakkale İdare Mahkemesine takıldı. ÇED Yönetmeliğinin, entegre projelerde tüm üniteleri kapsayan tek bir ÇED Raporu hazırlanması yükümlülüğünü düzenleyen 25’inci maddesine aykırılık tespit eden mahkeme, açılan iki farklı davada Cenal Enerji Santralı ve Derin Deniz Deşarjı ile Cenal Atık Depolama Sahası projelerine ait ÇED Olumlu kararlarının yürütmelerini durdurdu. 19 Kasım tarihinde Çanakkale İdare Mahkemesi Cenal Enerji Santralı İskelesi projesi hakkındaki kararını da verdi. Tek bir tesise ait parçaların ayrı ayrı projelendirilmesini uygun bulmayan mahkeme, bu yöntemin “çevresel etkilerin bütüncül olarak değerlendirilmesine imkân tanımaması” sebebiyle proje hakkında verilen ÇED Olumlu kararının yürütmesini durdurdu.

ÇED’de üçüncü raunt

Öte yandan yargıdan peşi sıra gelen yürütmeyi durdurma ve iptal kararları sonrasında, Cenal Elektrik Üretim A.Ş. Cenal Termik Santralı için yeni bir ÇED Raporu hazırladı. Cenal Entegre Enerji Santralı adını alan proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden 23 Eylül’de onay aldı. Böylelikle ilk ÇED Olumlu kararı iptal edilen, 4 parçaya bölünen ikinci rapor hakkında teker teker yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verilen yatırım için, yaşam mücadelesi veren halk ile Cengiz Holding-Alarko ortaklığı arasındaki ÇED savaşının üçüncü raundu başlamış oldu.