ÇED Yönetmeliğindeki 4 maddenin yürütmesinin durdurulmasının ardından birimlerine ‘Yönetmelik artık uygulanamaz’ diyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ihtilaflı maddeleri tekrar yönetmeliğe dahil etmeye hazırlanıyor

Doğu Eroğlu (26 Ocak 2016, Birgün Gazetesi)

Danıştay 14. Dairesinin ÇED Yönetmeliğinin 4 maddesinin yürütmesini ikinci defa durdurmasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni bir ÇED Yönetmeliği hazırlayarak yürütmesi durdurulan maddeleri tekrar yasalaştırması veya yürütmesi durdurulan maddeleri ikame edecek bir düzenleme yaparak aynı ÇED Yönetmeliğiyle yola devam etmesi bekleniyordu. BirGün’e konuşan Bakanlık kaynaklarına göre, ÇED Yönetmeliği yeniden yazılmayacak ancak Danıştay 14. Dairesinin yürütmesini durdurduğu maddelerin işlevini görecek yeni maddeler Yönetmeliğe eklenecek. Bakanlık, Danıştay 14. Dairesinin 2014’teki durdurma kararının ardından yeni bir ÇED Yönetmeliği yayımlamış ve durdurma gerekçelerini görmezden gelmeyi tercih etmişti. Bakanlık, Çevre Mühendisleri Odasından gelen, ÇED Yönetmeliğinin ortaklaşa yeniden oluşturulması önerisini de değerlendirmeye almadı.

Danıştay dört maddeyi durdurmuştu

13 Ekim 2015’te Danıştay 14. Dairesinin aldığı yürütmeyi durdurma kararı, ÇED Yönetmeliğinin denetim, projelerin ilgili bölgelerde yaşayan halka duyurulması ve kapasite artışı gibi önemli kısımlarını kapsıyor. Danıştay 14. Dairesinin kararıyla birlikte, projelerin ÇED raporlarına uygunluğu denetimlerinin ÇED raporu düzenleyen şirketlerce yapılması, kapasite artışının toplam kapasite yerine yalnızca ek kapasite üzerinden değerlendirilmesine izin veren maddeler ile ÇED raporlarına uygun olmayan düzenlemelerin geri alınması için 90 günlük sınırı kaldıran ve son olarak ÇED süreçlerinin projenin yapılacağı bölge halkına duyurulmasında belirsizlikler yaratan maddelerin yürütmesi durduruldu. Bu gelişme üzerine Bakanlık Hukuk Müşavirliği ÇED İzin ve Denetim Müdürlüğünü uyararak ÇED süreçlerinin “yasal ve fiilen” devam ettirilemeyeceğini söylemişti.

İkinci defa etrafından dolaşılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarının iddia ettiği gibi, Bakanlık yürütmesi durdurulan 4 madde yerine hazırlanacak yeni maddeleri Yönetmeliğe dahil ederse, Danıştay kararı ikinci defa görmezden gelinmiş olacak. Aynı maddelerin yer aldığı bir önceki ÇED Yönetmeliği hakkında açılan davada, Danıştay 14. Dairesi 19 Haziran 2014 tarihinde ilgili maddelerin yürütmesini durdurmuştu. Bu durdurma kararının esasında geçen uyarılar dikkate alınmadan hazırlanan ve aynı maddeleri içeren yeni ÇED Yönetmeliği 25 Kasım’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.