Çanakkale’de dört farklı termik santral için hazırlanan birbirinin eşi bilirkişi raporları hakkında mahkeme bilirkişi heyetinden açıklama istedi. Raporlar gözden geçirilecek ve ‘kopyala-yapıştır’ kısımlarla ilgili ek rapor yazılacak

Doğu Eroğlu (18 Mart 2016, Birgün Gazetesi)

Çanakkale’deki dört farklı termik santral projesi için hazırlanan kopyala-yapıştır bilirkişi raporları skandalında BirGün’de yer alan haberlerin ardından bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine davalara bakan Çanakkale İdare Mahkemesi, raporlar hakkında açıklama istedi. Karaburun, Kirazlıdere-1 ve Kirazlıdere-2 termik santral projeleri hakkında ara karar alan mahkeme, rapordaki maddi hatalarla ilgili açıklama istedi. Her üç projeyle ilgili olarak da 15 gün içinde ek bilirkişi raporları hazırlanacak, mahkemeye teslim edilen raporlarsa gözden geçirilecek. Birbirinin eşi bilirkişi raporları hazırlanan dört termik santral projesinden, Mehmet Cengiz’e ait Cenal Termik Santralı projesi hakkındaysa karar çıkmadı.

Santraller karıştı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde inşa edilmesi planlanan Cenal, Kirazlıdere-1, Kirazlıdere-2 ve Karaburun termik santralları hakkında açılan farklı davalarda görevlendirilen bilirkişi heyetinin, dört santral için de aynı raporu hazırladığı, raporlarda yanlış santral isimleri ve haritaları yer alınca anlaşılmıştı. BirGün’de yer alan haberin ardından, santrallar hakkında verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararının iptali için dava açan TMMOB’ye bağlı Ziraat, Çevre, Kimya Mühendisleri ile Peyzaj Mimarları Odaları, Madra Dağı ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği, İda Dayanışma Derneği ve Karabiga Temiz Doğa Derneği, bilirkişiler hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

‘Maddi hata mı?’

Kirazlıdere-1 ve Kirazlıdere-2 termik santralı projeleri hakkındaki davalarda, 4 Mart’ta alınan ara kararlarda, raporların sonuç kısmındaki aksaklık bilirkişilere soruldu. Kararda, “Raporun sonunda E:2012/594, K:2013/973 sayılı kararın [Cenal Termik Santralı projesi için verilen eski ÇED Olumlu kararının iptaline ilişkin karar] zikredilmesinin maddi hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığının açıklanması gerektiği anlaşıldığı” ifadeleri kullanıldı ve ek rapor istendi, bilirkişi raporununsa yeniden düzenlenmesine karar verildi.

Olmayan zeytinliği incelemişler

Karaburun Termik Santralına açılan davadaysa 29 Şubat’ta alınan ara kararda, olmayan zeytinlikler soruldu. Karaburun Termik Santralı hakkındaki raporda Kirazlıdere Termik Santralı yakınındaki zeytinliklerin haritası gösterilmiş, zeytinlikler hakkındaki değerlendirme de Kirazlıdere projesine dayanarak yapılmıştı. Kararda, Kirazlıdere projesi yerine Karaburun hakkında değerlendirme yapılması gerektiği vurgulandı ve bunun “maddi bir hata olup olmadığı” soruldu.

Cenal’ın skandal raporu için karar yok

3. Havalimanı, Akkuyu NGS, TCDD hızlı tren hatları, ve elektrik dağıtım gibi ihaleleri almasıyla tanınan Cengiz Holdingin yatırımcısı olduğu Cenal Termik Santralının skandallarla dolu bilirkişi raporu hakkında Çanakkale İdare Mahkemesi şimdilik karar vermedi. Tek günlük keşif sırasında, kıyı mağaralarında yaşadıkları daha önce bilim insanları tarafından tespit edilen Akdeniz Fokları, kıyıda inceleme yapılmadan göz ardı edilmiş, rapora “Keşif çalışmalarında Akdeniz Fokuyla ilgili herhangi bir yaşam emaresi, görseli ve kanıtı da elde edilemediğinden Akdeniz Foku yaşamı söz konusu olmadığı söylenebilir” ifadeleri geçmişti.

Raporda, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmeliğin Danıştay tarafından iptal edilen maddesi anılarak, santralın zeytinliklere olan mesafesi uygun bulunmuştu. Ayrıca doğruluğu sorgulanmaksızın davaya konu ÇED Raporundan alıntı yapılmış ve Çan ilçesindeki termik santralın zeytinlere zarar vermediğine ilişkin değerlendirmeler bilirkişi raporuna konmuştu. Ancak resmi kaynaklarda da belirtildiği üzere, Çan ilçesinde zeytinlik bulunmuyor. Bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasının ardından, Çanakkale İdare Mahkemesi Cenal Termik Santralı projesinin ÇED Olumlu kararının yürütmesinin durdurulması için yapılan başvuruyu reddetmişti.