Cenal Termik Santralı projesinin ÇED Olumlu Kararının iptal edildiğini EPDK’dan gizleyip, aynı lisansı değişen termik santral projesinde kullanan Cengiz Holdinge 800 bin TL ceza kesildi 

Doğu Eroğlu  (17 Mayıs 2016, Birgün Gazetesi)

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), Cenal Termik Santralı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının iptalini gizleyip elektrik üretim lisansının iptal edilmesini önleyen Cengiz Holdinge 800 bin TL idari para cezası kesti. Cengiz Holdingin EPDK’dan aldığı para cezası, Cenal Termik Santralının proje aşamasından bugüne geçirdiği değişimlere karşın tek bir elektrik üretim lisansı üzerinden devam etmesine dayanıyor. Cenal Termik Santralının Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı ilk ÇED Olumlu kararı iptal edilmiş, daha sonra santral projesi 4 parçaya bölünmüş ve her bir parça için ayrı ÇED süreçleri işletilmişti. Bu 4 ayrı proje için verilen ÇED Olumlu kararları da yargıdan dönünce, Cenal Termik Santralı için 3’üncü defa ÇED Raporu hazırlanmıştı. Cenal Termik Santralı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği son ÇED Olumlu Kararının iptali için açılan dava sürmekte ancak EPDK en sonunda projelerde radikal değişiklikler olurken Cengiz Holdingin bu değişiklikleri bildirmeyerek aynı elektrik üretim lisansıyla yoluna devam ettiğini tespit etti ve 800 bin TL tutarında idari para cezasına hükmetti.

Başvuruya yanıt gelmeyince dava

Cengiz Holdingin 800 bin TL idari para cezasına çarptırılmasını sağlayan süreci başlatan, Karabiga Temiz Doğa Derneği ile 28 Karabigalı yurttaşın EPDK’ya 3 Mart 2014’te yaptığı idari başvuru oldu. Başvuruda Cenal Termik Santralı projesi hakkında verilen ÇED Olumlu Kararı ardından EPDK’nın da santral projesine elektrik üretim lisansı verdiği ancak elektrik üretim lisansına dayanaklık eden ÇED Olumlu Kararının Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesine karşın elektrik üretim lisansının yürürlükte kaldığı aktarıldı. Karabiga Temiz Doğa Derneği ve yurttaşlar yaptıkları başvuru reddedilince 30 Haziran 2014’te EDPK aleyhine dava açarak Cenal Termik Santralı için verilen elektrik üretim lisansının iptalini ve Cengiz Holdinge idari para cezası kesilmesini istedi.

İptal kararı EPDK’dan gizlendi

21 Mart’ta duruşması yapılan ve karar aşamasında olan, Ankara 5. İdare Mahkemesinde görülen davada EPDK’nın sunduğu belgeler, Cengiz Holdinge önceki ay kesilen cezayı ortaya çıkardı. EPDK’nın 10 Mayıs’ta mahkemeye ilettiği dilekçeye göre, EPDK, “Cenal Elektrik Üretim A.Ş.’nin ‘ÇED Olumlu Kararının” iptal edilmesine ilişkin bildirimde bulunmayarak 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16. Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 27. Maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği” gerekçesiyle, 24 Mart’ta idari para cezası uyguladı.

800 bin TL idari para cezası

EPDK, Cengiz Holdinge idari para cezası kestiği kararı mahkemeye de iletti. Karara göre, EPDK 20 Şubat 2013’te Cengiz Holdinge verdiği elektrik üretim lisansının ilişikli olduğu Cenal Termik Santralı projesinin ÇED Olumlu kararının iptal edilmesine rağmen Cengiz Holdingden bu konuyla ilgili bilgi gelmemesi üzerine savunma istedi. Cengiz Holdingden gelen savunmayı değerlendiren EPDK, Cenal Termik Santralı projesine 9 Mayıs 2012’de verilen ÇED Olumlu Kararının Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 30 Aralık 2013’te iptal edildiğini, aradan geçen bir yıllık süreçte Cengiz Holdingin iptal kararını EPDK’ya bildirmediğini tespit etti. EPDK “Lisans sahibinin yazılı savunmasında belirttiği hususların mevzuata aykırılığı haklı gösterecek gerekçeler olmadığı” değerlendirmesini yaparak, Cengiz Holdinge 800 bin TL tutarında idari para cezası kesilmesine karar verdi. Buna karşın EPDK Cenal Termik Santralı projesi için verilen elektrik lisansını, Cengiz Holdingin 15 Aralık 2014’te kendilerine yeni ÇED Olumlu Kararıyla ilgili bilgileri ulaştırdığı gerekçesiyle iptal etmedi.