Cenal Termik Santralı projesinin ÇED Olumlu Kararının yargıdan döndüğünü elektrik üretim lisansının iptal olmasını önlemek için EPDK’dan gizleyen Cengiz Holding, sonrasında da olmayan ÇED Olumlu Kararını bildirerek lisansını kurtarmış

Doğu Eroğlu (18 Mayıs 2016, Birgün Gazetesi)

Karabiga Temiz Doğa Derneği ile 28 Karabigalı yurttaşın açtığı elektrik üretim lisansının iptali davasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Cenal Termik Santralı projesinin elektrik üretim lisansını incelemek zorunda kalmış, santral projesi hakkında verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının iptalini bildirmeyen Cengiz Holdinge 800 bin TL idari para cezası kesmişti. EPDK, Cengiz Holdingin santral projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği yeni ÇED Olumlu Kararının kendisine iletildiğini belirterek mevzuata aykırılığın giderildiğini mahkemeye iletti. Fakat Cengiz Holdingin EPDK’ya bildirimde bulunarak ‘mevzuata aykırılığı giderdiği’ ÇED Olumlu Kararı, bildirim tarihinde ortada yoktu. Cengiz Holdingle EPDK arasındaki yazışmalardan, Cengiz Holdingin Cenal Termik Santralı hakkındaki ÇED süreci kapsamında gerçekleştirilen İnceleme Değerlendirme Kurulu Toplantısının tarihini, “ÇED Olumlu Kararı çıkan tarih” gibi göstererek EPDK’ya bildirdiği, ÇED Olumlu Kararının kendisini ise proje hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerçekten olumlu karar çıkana kadar EPDK’ya göndermediği anlaşılıyor.

Olmayan kararı bildirmiş

EPDK, Karabigalıların açtığı ve Ankara 5. İdare Mahkemesinde görülen davadaki savunmasında Cengiz Holdingle aralarında geçen yazışmaları aktardı. EPDK’ya göre, kurum Cengiz Holdinge elektrik üretim lisansına kaynaklık eden Cenal Termik Santralı projesinin ÇED Olumlu kararının olup olmadığını sordu. Cengiz Holding ilk etapta, ÇED Olumlu kararının yargı tarafından iptal edildiğini ancak “yeni ÇED Olumlu Belgesi için müracaat etmiş olduklarını” EPDK’ya bildirdi. Cengiz Holding daha sonra 5 Eylül 2014 tarihli yazıyla, 25 Ağustos 2014 tarihinde proje hakkında ÇED Olumlu Kararı alındığını EPDK’ya iletti. Ancak Cengiz Holdingin kuruma bildirdiği “25 Ağustos 2014 tarih ve 9618 sayılı” bir ÇED Olumlu Kararı bulunmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ÇED duyuru sistemine göre, 25 Ağustos 2014 tarihinde Cenal Termik Santralı projesinin ÇED süreci kapsamında İnceleme Değerlendirme Kurulu (İDK) Toplantısı gerçekleştirildi, yani bu tarihte henüz ÇED Olumlu Kararı verilmemişti.

İDK Toplantısı 25 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cenal Termik Santralıyla ilgili hazırlanan Nihai ÇED Raporu 3 Eylül 2014’te Bakanlığa teslim edildi, ÇED Olumlu kararıysa 23 Eylül 2014’te çıktı.

Kararın numarasıysa Cengiz Holdingin EPDK’ya ilk bildirimindeki gibi 9618 değil, 3618’di. Zaten Cengiz Holdingin EPDK’ya bildirdiği gibi, 9618 sayılı bir ÇED Olumlu kararı olması da mümkün değil. Zira Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istatistiklerine göre, Türkiye’de ÇED Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 1993’ten 2015 yılı sonuna dek (sonradan iptal edilenler de dahil olmak üzere) toplam 4 bin 51 adet ÇED Olumlu Kararı verildi.

EPDK savunmasıyla anlaşıldı

EPDK’ya “ÇED Olumlu Kararı çıktı” diye gönderdiği belgeyi, daha sonra Cengiz Holding kendi kendine yalanladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23 Eylül 2014’te Cenal Termik Santralı projesi için ÇED Olumlu Kararı verince, Cengiz Holding karardan EPDK’yı 9 Ekim 2014’te bir kez daha haberdar etti. Cengiz Holding EPDK’ya, ÇED Olumlu Kararının suretini ise ancak 15 Aralık 2014’te yollayabildi.

Fakat EPDK avukatları aracılığıyla mahkemeye yaptığı açıklamada, “25 Ağustos 2014 tarihli ÇED Olumlu Belgesi verilmiş olduğundan” elektrik üretim lisansında hukuka aykırılık bulunmadığını ifade ederek, elektrik üretim lisansının iptal edilmemesi için Cengiz Holdingin İDK Toplantısı tarihini ÇED Olumlu Kararı tarihi gibi gösterdiğini ortaya çıkartmış oldu.

EDPK Cengiz’in lisansını korudu

Cenal Termik Santralı projesinin elektrik üretim lisansının iptali için EPDK’ya açılan davanın avukatı Cömert Uygar Erdem BirGün’e yaptığı değerlendirmede, EPDK’nın yasa ve yönetmeliklerin gereğini yapmadığını ve lisansın yürürlükte kalmasını sağladığını aktardı: “6446 sayılı Yasa gereği, lisans şartlarındaki değişikliğin düzeltilmesi mümkün değilse ya da yazılı ihtara rağmen 30 gün içinde bu durum düzeltilmemişse, lisansın iptal edilmesi gerekmekte. 30 gün içerisinde lisans şartlarındaki eksikliği gideremeyen şirketin lisansının iptal edilmesi lazım. EPDK, şirkete böyle bir ihtar göndermek yerine şirketle yazışmalar yapmayı tercih ederek, şirketin belgeye dayandırmadığı yazılı beyanlarını ciddiye alarak, şirketin lisansının yürürlükte bulunmasını sağlamıştır. Dahası, görmediği bir belgeden bahsederek, mahkemeyi tesis ettiği işlemin hukuka uygun olduğuna inandırmaya çalışmıştır.”