Akkuyu Nükleer Güç Santralı ÇED Olumlu kararı iptal davası kapsamındaki bilirkişi keşfine ilişkin yapılan itirazlara dair ara karar alan Danıştay, tüm talepleri reddetti

Doğu Eroğlu (12 Ağustos 2016, Birgün Gazetesi)

Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) projesi hakkında verilen ÇED Olumlu kararının iptali için açılan ve Akkuyu NGS projesi hakkındaki diğer davalarla Danıştay’da birleştirilen dosya kapsamında yapılan bilirkişi keşfinden sonra, mahkemeden ara karar geldi. Mahkeme, tartışmalı geçen bilirkişi keşfine ilişkin tüm itirazları 13 temmuz tarihli kararıyla reddetti. Bilirkişi raporunun Eylül’e dek mahkemeye ulaşması, çok geçmeden de Danıştay’dan karar çıkması bekleniyor. TMMOB, TTB, TBB gibi kurumlar, pek çok dernek ve siyasi parti ile Mersinli, Büyükeceli ve Gülnarlı yurttaşların açtığı davalar Danıştay’da birleştirilmiş, birleştirilmiş davalar kapsamında 11 Temmuz’da tek bir bilirkişi keşfi gerçekleştirilmişti.

Ek talepler kabul görmedi

Bilirkişi keşfi öncesinde davacılar bilirkişi heyetine keşifte dikkate alınmasını istedikleri hususları iletmiş, heyet bu soruların bir kısmını Akkuyu NGS A.Ş. adına keşfe katılan uzmana yöneltmişti. Ancak bu taleplere ilişkin ek çalışmalar gerçekleştirilmemişti. Yalnızca santral proje alanının değil, santralın gerçek etki alanının tespit edilerek keşif kapsamının genişletilmesi ve zeminden numune alınarak incelenmesi gibi talepler mahkeme tarafından kabul edilmedi.

‘Dün gece yemin ettirdim’

Bilirkişilerin keşfe başlanırken tarafların huzurunda yemin etmemesine davacılar itirazda bulunmuş, mahkeme heyeti başkanıysa bilirkişilerle keşiften önceki akşam yaptıkları toplantıya atıfta bulunarak, “Ben onlara dün gece yemin ettirdim” demişti. Bu konudaki itirazları mahkeme, “Hukuk Muhakemeleri Kanununun gerek 271/2 ve gerekse 233/1 maddeleri çerçevesinde, göreve başlamadan önce yapılacak yeminin Mahkeme (Hakim) huzurunda yapılmasının esas olduğu” ifadeleriyle reddetti. Böylelikle mahkeme “Yemin, mahkeme huzurunda eda olunur” ifadesini içeren 233’üncü maddeyi daha dar bir çerçeveye hapsetti ve hakimin bulunduğu yerin mahkeme olduğunu ileri sürdü.

Çektirdiği görüntüleri vermiyor

Bilirkişi keşfinin tüm aşamaları, hakim talimatıyla görüntülenmiş ve kayıt altına alınmış, davacılar bu görüntülerin kendileriyle de paylaşılmasını istemişti. Bu kayıtların bilirkişi için tutulduğunu belirten Mahkeme, “Kayıtların taraflara verilmesini gerektirir bir durum olmadığı” gerekçesiyle görüntüleri paylaşmadı. 

Fotoğraf yasağına dayanak yok

Mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Akkuyu NGS A.Ş. avukatlarının, bölgenin ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ statüsünden ötürü keşif sırasında görsel kayıt alınamayacağı yönündeki itirazını da yersiz buldu ve “Kanunda açıkça yeri olmayan bir yasağın keşif heyetince uygulanamayacağı” açıklamasını yaptı. Keşif boyunca heyet, Bakanlık ve Akkuyu NGS A.Ş.’nin yönlendirmesiyle, fotoğraf ve video çekenlere birkaç defa müdahalede bulunmuş, birkaç kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunulacağı uyarısını yapmıştı.