Amasra’ya 2 buçuk kilometre uzaklıkta kurulması planlanan termik santralde son aşamaya gelinirken, Amasralılar 30 bin itiraz dilekçesini bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edecekler

Doğu Eroğlu (24 Haziran 2014 BirGün Gazetesi)

Çevre ve enerji yatırımlarında, yatırımın yapılacağı bölgede yaşayan yerel halkın karar alma süreçlerine katılımını sınırlayan prosedüre rağmen Amasra halkı termik santral projesini iptal ettirmek için uğraşlarını sürdürüyor. Amasralı yurttaşlar, topladıkları 30 binin üzerindeki itiraz dilekçesini bugün saat 16.00’da Bartın Valiliğine bağlı Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edecekler. Karar alma süreçlerine katılımları Halkın Katılımı Toplantısı ve rapora itiraz biçiminde sınırlandırılsa da, termik santral istemediğini 1999’dan beri ifade eden bölge halkı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun onaylanması halinde mücadelelerini yargıya taşıyacaklar. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu dün Amasra’ya yaptığı ziyarette bölge halkının termik santrala karşı verdiği mücadelede her türlü hukuki desteği sağlayacaklarını ifade ederken, TBB’ye bağlı hukukçuların önümüzdeki günlerde Amasra’da incelemelerde bulunması bekleniyor. 1320 Mw’lık kurulu güce sahip HEMA Entegre Termik Santralı Projesi hakkındaki Nihai ÇED Raporu 11 Haziran’da halkın görüşlerinin alınması için askıya çıkarılmış, 24 Haziran tarihine dek rapora itiraz süresi tanınmıştı.

İthal kömür yakılacak

Amasra’daki taş kömürü ocaklarının işletmesini de elinde bulunduran Hattat Holding, tam mekanize hale gelmesi durumunda bölgeden yıllık 5 milyon ton kömür çıkartmayı planlıyor. Hattat Holding, Amasra’daki ocaklardan çıkan kömürle Amasra’ya kurulması planlanan Hema Amasra Termik Santralının yakıt ihtiyacını karşılamayı hedeflerken, aynı şablonu Kandilli taş kömürü ocakları ve Kandilli’de kurulacak termik santral için de uygulamayı planlıyor. Ancak Bartın Platformu, bölgedeki madenlerden çıkarılacak kömür stokunun termik santrallara yetmeyeceği, santrallarda yakılmak üzere kömür ithal edileceği, ithalat içinse devasa limanlar kurulacağı görüşünde. Bu görüşe Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi de destek vermiş, hazırladığı görüş belgesinde “Mevcut ocaklardan yılda 13 milyon ton kömür çıkarılması gerekmektedir. Mevcut ocaklardan en iyi ihtimalle yılda ancak bu miktarın 1/10’u çıkarılabilir. Termik santralde ithal kömür yakılacağı çok açıktır” notunu düşmüştü. Benzer biçimde, Bartın Belediyesi de ithal kömüre karşı çıkmış ve Orman Genel Müdürlüğünün ormanlık alanlarda ithal kömüre dayalı termik santral kurulmamasına ilişkin genelgesini anımsatarak proje aleyhinde görüş bildirmişti.

Yıkımı Orman Fakültesi tespit etti

ÇED Raporunun inceleneceği ikinci İnceleme Değerlendirme Toplantısı için Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından hazırlanan görüş, Bartın ve Amasra’nın termik santralla beraber karşılaşacağı yıkımı ortaya koyuyor. Orman Fakültesi tarafından hazırlanan belgede şu noktalar öne çıkıyor:

Ekonomik yapı bozulacak: İthal kömür ev yabancı emek, enerjide dışa bağımlılığı artıracak. ÇED Raporunda verilen ve kamuoyuna açıklanan istihdam sayısı gerçekçi değildir. Termik santral yöredeki turizm etkinliklerini sona erdirecek, balıkçılık, çilek, fındık vb. tarımsal etkinlikler ve orman ürünleri zarar görecektir. Bu sektörlerde oluşacak istihdam kaybı hesaba katılmamıştır.

Yerel yaşama tehdit: Tarlaağzı ve Gömü Köyleri ile diğer yakın yerleşimlerin boşaltılmasını gerektirmektedir. Karasu, Güzelcehisar, Saraylı, Gürgenpınarı gibi seracılık, çilek ve fındık tarımı yapan köylerdeki tarımsal üretimi tehdit etmektedir. İnkumu, Amasra, Güzelcehisar, Çakraz ve diğer kıyı yerleşimlerindeki turizm etkinliklerini tehdit etmektedir.

Çevre ve insana darbe: Soğutma suyunun deniz ekosistemine ciddi zararlar vereceği çok açıktır. 24.Kömür madenciliği için kuyu ve galeri açımı ile kül depo sahası olarak kullanılacağından dolayı Bartın’ın içme suyunu sağlayan “Kavşak Suyu Havzası” zarar görecek, Yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun bedava temin ettiği içme suyu tehlikeye girecektir. Yılda yaklaşık 4 milyon ton yanacak kömürden kaynaklanan azot oksitleri, karbon monoksit ve karbondioksiti, kömür ve küldeki radyoaktif maddeleri filtre edecek bir sistemden bahsedilmemektedir. Santral kaynaklı hava, toprak ve su kirliliğinin boyutları yeterince hesap edilmemektedir. Ereğli Amasra hattında kurulu bulunan ve yapılmak istenen 10’un üzerindeki termik santralin bölgede yapacağı çevresel tahribat göz önüne alınmamıştır.

Diğer planlara aykırı: Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planına göre santral yapılamaz. Santralın yapılacağı yer, 2023 Türkiye Turizm Stratejisinde eko-turizmin geliştirileceği bölgeler içinde yer almaktadır.