ÇED süreci ilk İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısında durdurulan Akkuyu Nükleer Güç Santralına ait Revize ÇED Raporu bugün yeniden değerlendiriliyor. Sürecin durmasına yol açan, endişelerin dile getirildiği ilk toplantı tutanakları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gizleniyor

Doğu Eroğlu (BirGün Gazetesi, 24 Temmuz 2014)

Mersin’in Gülnar ilçesi yakınlarına yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santralına (NGS) ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecindeki kritik İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı bugün saat 10.00’da, Ankara’da gerçekleştirilecek. Fakat resmi kurumlar, diğer bakanlık temsilcileri ve üniversitelerin ilk toplantıda koyduğu çekinceler, toplantı tutanakları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanmadığı için hâlâ öğrenilemedi. Bugünkü toplantıya çevre örgütleri, ilk toplantıda ÇED Raporunun Akkuyu NGS A.Ş.’ye iadesine yol açan eleştirileri bilmeden katılacaklar.

Kurumların çekinceleri öğrenilemedi

1-2 Ekim 2013 tarihlerinde ilki gerçekleştirilen toplantıda Akkuyu NGS ÇED Raporunun formata uygun olmadığı tespit edilmiş, rapor gerekli değişiklikleri yapması için yatırımcı şirket Akkuyu NGS A.Ş.’ye iade edilmişti. İkinci toplantı öncesinde, ilk toplantı tutanaklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmamış olması ise işleri çıkmaza sokuyor. Pek çok bakanlığın, Hacettepe, Mersin, Boğaziçi Üniversiteleri ile ODTÜ’nün ve pek çok resmi kurumun Akkuyu NGS aleyhine belirttiği görüşleri öğrenemeyen demokratik kitle örgütleri, yeni raporda bu endişelerin giderilip giderilmediğini anlayamadan toplantıya katılacaklar. İkinci toplantıya, ilk İDK toplantısına katılıp görüş bildiren TEMA Vakfı, Greenpeace, Ekoloji Kolektifi, Türk Tabipleri Birliği ve Mersin Nükleer Karşıtı Platform gibi demokratik kitle örgütlerinin katılması bekleniyor. İkinci defa İDK önüne gelecek olan Akkuyu NGS ÇED Raporu, komisyon tarafından yine formata uygun bulunmazsa bir defa daha iade edilebilecek. İDK’dan olur alması halinde ÇED Raporu nihai hale gelecek ve halkın görüşüne açılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, halkın görüşlerini de dikkate alarak ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz kararı vererek süreci sonlandıracak.

Bakanlık toplantı tutanaklarını gizliyor

1-2 Ekim 2013 tarihindeki İDK toplantısı tutanaklarının açıklanmasına yönelik talepler Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun (BEDK) uyarılarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görmezden gelindi. Bilgi edinme hakkı kapsamında yapılan başvurulara ret yanıtı veren Bakanlık, BEDK’dan gelen “Belgeleri kamuoyuyla paylaşın” talimatına karşın İDK tutanaklarını gizliyor. Ekoloji Kolektifi mensubu Avukat Cömert Uygar Erdem’in talebini de geri çeviren Bakanlık, İDK tutanaklarını gizlemesinin gerekçesini 2 Temmuz tarihli yazısında, “İstenilen toplantı tutanakları, inceleme ve değerlendirmesi devam eden nükleer santral projesine ilişkin kurum içi görüş oluşturmaya yönelik bilgi ve belgeler kapsamında olduğundan, bilgi edinme hakkı kapsamı dışına çıkartılmaları yönünde Genel Müdürlüğümüzün tasarrufu bulunmaktadır” diye açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıklamada, yalnızca kendi birimlerden oluşmayan İDK’nın tutanakları hakkında “kurum içi görüş” dikkatleri çekti.