Başvuruda, ‘Yargı kararlarını uygulanamaz hale getirmek için biran önce faaliyete başlamak istiyorlar. Doğaya telafisi olmayan hasar verilecek, yürütmeyi durdurmazsanız can kayıpları olabilir’ deniyor

Doğu Eroğlu (17 Şubat 2016, Birgün Gazetesi)

Cerattepe’de planlanan altın ve bakır madeni arama faaliyetlerine engel olmak için 241 gündür nöbet tutan, 2 gündürse çevik kuvvet, jandarma ve asker şiddetine direnen Artvinliler, maden arama projesinin ÇED Olumlu kararı için acil yürütmeyi durdurma talebiyle Rize İdare Mahkemesine başvurdu. Yeşil Artvin Derneğinin başvurusunda, “Mahkeme önceki kararında ‘Maden varsa Artvin yok’ demişti. Yurttaşlar bu yüzden direniyor. Mahkeme yine yaşam lehine karar almadan maden arama faaliyetine başlanmak isteniyor. Polis şiddeti sürüyor; mahkeme acil olarak yürütmeyi durdurmazsa ölümler olabilir” dendi.

Mahkeme, ‘Maden varsa Artvin yok’ demişti

Rize İdare Mahkemesi, maden arama projesi için daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği ÇED Olumlu kararını iptal ederken, “Planlanan maden faaliyetinin hayata geçirilmesiyle, Artvin ilinin yöre sakinleri açısından yaşam alanı olmaktan çıkacağı, bu bölgede aynı anda dava konusu projeyle bu projenin etkisi altında bulunan yaşam alanları ve koruma altındaki alanların bir arada olamayacağı kanaatine varılmıştır” demişti. Ancak proje sahibi şirket 2009/7 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı genelgesine dayanak göstererek ÇED Raporunda birkaç küçük tadilat yapıp yeniden ÇED Olumlu kararı aldırmıştı. Artvinlilerin bir kez daha açtığı iptal davasında keşif ve bilirkişi raporu için tarih belirlenmesi bekleniyordu. Ancak davaya bakan Rize İdare Mahkemesi henüz keşif tarihini kesinleştirmeden Cengiz Holdinge bağlı yetkililer beraberlerindeki çevik kuvvet ekipleri, jandarma ve askerle Cerattepe’ye çıkmak isteyince Artvin karıştı.

Mahkeme müdahale etmezse şiddet bitmeyecek

Acil yürütmeyi durdurma istemiyle yapılan başvuruda, Rize İdare Mahkemesine bu süreç aktarıldı. Hiçbir temel değişiklik olmaksızın yeniden alınan ÇED Olumlu kararı uyarınca gerçekleştirilecek faaliyetlerin Artvin’i yaşanamaz kılacağı anımsatıldı. Dilekçede çevik kuvvet ekipleri, jandarma ve askerin şirket faaliyetlerini hızlandırmak için yaptığı müdahale de anlatıldı: “17 Şubat 2016 [Bugün] sabah saatlerinde bölgede beklemekte olan halka orantısız şiddet uygulanmış, çok sayıda yurttaş gözaltına alınmıştır. Şehre yapılan polis ve asker sevkiyatına dayanarak yaşanan olayların daha kötü sonuçlara yol açmasından, can kayıpları yaşanmasından korku ve endişe duyuyoruz. Mahkemenizce verilecek yürütmeyi durdurma kararı, yaşanan olayların dinmesini sağlayacaktır. Artvinli yurttaşların maruz kaldıkları şiddetin başka türlü duracağına inancı kalmamıştır. Artvinli yurttaşlar, adaletin tecil etmesi için Mahkemenizce verilecek kararı beklemektedirler.”

‘Oldubittiye getirme’ taktiği

Başvuruda, Cengiz Holdingin “yangından mal kaçırma” taktiğine de değinildi. Bir önceki ÇED Olumlu kararını çok kesin ifadelerle iptal eden Rize İdare Mahkemesinin yine yürütmeyi durdurma veya iptal kararı vermesi ihtimaline karşın maden arama faaliyetlerinin hukuk süreç devam ederken apar topar başlatılması yoluyla, olası mahkeme kararlarının fiilen uygulanamaz hale getirilmek istendiğine değinildi.

Cengiz Holding keşiften önce bastırıyor

Mahkeme projenin ÇED Olumlu kararının iptali için yüzlerce Artvinli yurttaş ve Yeşil Artvin Derneğinin açtığı davada 15 Aralık 2015 tarihinde aldığı son ara kararda, yürütmeyi durdurma talebinin keşif ve bilirkişi incelemesinden sonraya bırakmıştı. Ancak Cengiz Holdingin biran önce Cerattepe’de faaliyet başlatmak için çevik kuvvet, jandarma ve askeri seferber etmesiyle durum değişti. Yeşil Artvin Derneği adına yapılan başvuruda, yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde telafisi imkansız zararların doğacağı ve hatta alanı korumak için direnen yurttaşların yaşamlarını yitirebileceği dahi vurgulandı.