Çanakkale’de 4 farklı termik santrala karşı açılan davalarda kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlanan bilirkişi raporları hakkında Çanakkaleliler ve meslek odaları suç duyurusunda bulundu

Doğu Eroğlu (1 Mart 2016, Birgün Gazetesi)

Çanakkale’deki 4 termik santrala karşı açılan davalardaki birbirinin kopyası, ‘kopyala-yapıştır’ bilirkişi raporları hakkında kentteki yaşam hakkı savunucuları ile TMMOB’ye bağlı meslek odaları yargıya başvurdu. Bilirkişi heyetinin 7 üyesi hakkında, görevi kötüye kullanma ve gerçeğe aykırı bilirkişilik suçlarından kamu davası açılması isteniyor. Kopyala-yapıştır bilirkişi raporları skandalı, raporlarda farklı termik santralların isimleri ve krokilerine rastlanınca, raporların sonuç kısımlarının birbirlerinin eşi olduğu görülünce ortaya çıkmıştı. Kopyala-yapıştır bilirkişi raporlarına konu olan 4 termik santral projesi arasında, Cerattepe’deki maden projesine direnen Artvin halkına, polis ve askerin desteğiyle savaş açan Cengiz Holdingin yatırımcısı olduğu Cenal Termik Santralı da bulunuyor.

‘Görevi kötüye kullanma’ iddiası

Bilirkişi heyetinin 7 üyesi hakkında TMMOB’ye bağlı Ziraat, Çevre, Kimya Mühendisleri ile Peyzaj Mimarları Odaları, Madra Dağı ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği, İda Dayanışma Derneği ve Karabiga Temiz Doğa Derneği suç duyurusunda bulundu. Kurumlar, bilirkişiler hakkında TCK 257’nci madde uyarınca Görevi Kötüye Kullanma ve 276’ncı madde uyarınca Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik suçlarından kamu davası açılmasını istedi.  Üstelik heyet üyeleriyle ilgili iddialar yalnızca raporların birbirlerinin kopyası olmasından ibaret değil; suç duyurusunda bilirkişi raporunun süresinde teslim edilmediği, bilirkişi raporlarındaki hukuki değerlendirmelerin iptal edilmiş mevzuat hükümleri üzerine kurulduğu da ifade ediliyor.

Ne olmuştu?

Çanakkale’ye kurulmak istenen 4 farklı termik santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararlarının iptali için yaşam hakkı savunucusu dernekler ile meslek örgütlerinin açtığı davalar, bilirkişi incelemesi aşamasında bir skandala konu olmuştu. Biga ilçesinin Karabiga beldesine inşa edilmek istenen Cenal, Kirazlıdere-1, Kirazlıdere-2 ve Karaburun termik santrallarına karşı açılan davalarda aynı bilirkişi heyeti görevlendirilmiş, heyet birbirinden tamamen farklı 4 farklı termik santral için tıpatıp bilirkişi raporları hazırlamıştı. Hazırlanan birbirinin kopyası bilirkişi raporlarında, farklı santralların isimleri ve haritalarının yer almasıyla kopyala-yapıştır usulü anlaşılmıştı. Heyet raporlardaki sonuç kısımlarını değiştirmeyi unutmuş, farklı raporlara yanlış termik santral isimleri ve krokiler koymuştu.