Erdoğan’ın Urla Villaları devletin dengesini bozdu:

Devlet kendi hakimini reddetti

Doğu Eroğlu (10 Mart 2016, Birgün Gazetesi)

Urla’da aralarında Erdoğan Ailesine ait villaların da bulunduğu iddia edilen site için açılan plan iptal davasında, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı davaya bakan hakimlerin tarafsız olmadıkları gerekçesiyle, ‘reddi hakim’ talebinde bulundu. Daha önce Urla Villaları hakkında açılan davalarda aynı mahkemenin villalar aleyhine kararlar verdiğini anımsatan Bakanlık, bu şartlarda “bağımsız, tarafsız ve adli bir yargılama yapılamayacağını” öne sürdü. Urla Villaları, 17-25 Aralık sürecinde ortaya çıkan telefon görüşmeleriyle gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınları arasında geçtiği öne sürülen kayıtlarda, villalardaki tuvalet, fıskiye gibi ayrıntılardan bahsediliyor, bürokratik işlemlerin tamamlanması için talimatlar veriliyordu.

Bakanlık, ‘Mahkeme tarafsız değil’ dedi

Mustafa Latif Topbaş’ın inşa ettirdiği ve sahipleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu ileri sürülen Urla Villaları, devletin dengesini bozmayı sürdürüyor. Hakkında Danıştay tarafından da onanmış yıkım kararı bulunan villalar için yaşanan son garip gelişme, villaların bulunduğu araziye ait imar planların iptali için açılan davada, davacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir 2. İdare Mahkemesini karşı karşıya getirdi. TMMOB’ye bağlı Şehir Plancıları, Peyzaj Mimarları ve Çevre ile Jeoloji Mühendisleri Odaları İzmir Şubelerinin, 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının iptali için açtığı davada, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alışılmadık bir talepte bulundu ve reddi hakim istedi. 1 Mart’taki duruşmada yapılan talebe ilişkin mahkeme taraflardan 3 Mart tarihinde beyan istedi. Son kararı İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı verecek.

3 aleyhte karar yüzünden reddi hakim

İzmir’in Urla ilçesindeki Hacılar Koyunu kapsayan 1. Derece Doğal SİT alanı statüsünün düşürülerek bölgenin hukuksuz biçimde imara açıldığı ve plancılık ilkelerine aykırı planlarla yapılaşmanın meşrulaştırıldığı iddialarıyla açılan 3 farklı davada İzmir 2. İdare Mahkemesi iptal kararları almıştı. Bakanlık, reddi hakim talebinde, iptal kararının verilmesinde etkili olan bilirkişi raporlarına yaptıkları itirazların dikkate alınmadığını ileri sürüyor. Bakanlığa göre İzmir 2. İdare Mahkemesi, Urla Villaları hakkındaki davalarda bilirkişi raporlarının Bakanlık lehine kısımlarına itibar etmedi ve ek bilirkişi raporlarını kabul etmedi. Çevre Bakanlığı Hukuk Müşavirliği reddi hakim talebinin gerekçesini şu ifadelerle açıkladı: “İlk iptal kararından sonra diğer iki dosya hakkında ihsas-reyde bulunduğu kanaatinin Bakanlığımızda hasıl olması gerekçeleriyle, bağımsız, tarafsız ve adil bir yargılama yapılmasının işbu dosyamızda mümkün olmayacağı düşünülmektedir.”

Adalet Bakanlığı Cihaner davasında reddetmişti

Daha önce kayıtlara geçen, bir bakanlığın reddi hakim talebinde bulunduğu diğer olaya Adalet Bakanlığı imza atmıştı. İlhan Cihaner’in savcı olarak görev yaptığı sırada tutuklanmasına yol açan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal hakkında soruşturma açılmasına izin vermeyen Adalet Bakanlığı, bu kararın iptali için açılan davaya bakan Ankara 1. İdare Mahkemesi Başkanvekili hakkında reddi hakim talebinde bulunmuştu.