Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ve Danıştay 10. Daire tarafından iki defa durdurulan ‘Lojistik Köy’ projesinde hukuksuz biçimde yer tahsisi yapıldı, Samsun-Tekkeköylüler inşaat ekipleri ve beraberlerindeki polisi kendi imkânlarıyla önlemeye çalışıyor

Doğu Eroğlu (11 Mart 2016, Birgün Gazetesi)

Danıştay tarafından hakkında iki defa yürütmeyi durdurma kararı çıkan, herhangi bir hukuki dayanağı bulunmayan Samsun Tekkeköy’deki ‘Lojistik Köy’ projesi için başlayan inşaatı savcılık görmezden gelince, Tekkeköylü çiftçiler inşaatı kendileri durdurdu. Tekkeköy sakinlerinin ve bölgedeki çiftçilerin direndiği proje Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına göre, 42 milyon Avroluk projenin yüzde 90’ı, yani yaklaşık 38 milyon Avroluk kısmı Avrupa Birliği hibelerinden karşılanıyor.

Çalışmalar bugünlük durdu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ve Danıştay 10. Daireden çıkan yürütmeyi durdurma kararlarına karşın Şubat ayı sonunda başlayan inşaat çalışmaları, bugün Tekkeköylülerle inşaat ekiplerini karşı karşıya getirdi. Şubat ayı sonunda inşaat çalışmalarına başlanması üzerine yapılan suç duyurusuna yanıt gelmeyince, Tekkeköylüler bugün şantiyeye gitti. Çalışmaları durduran Tekkeköylüler, olay yerine gelen polise Danıştay’dan gelen yürütmeyi durdurma kararlarını gösterdi, inşaat şimdilik durdu. Tekkeköylü çiftçilerden Serkan Lay, bugün yaşananları BirGün’e şöyle aktardı: “İnşaat çalışmalarına başlamışlardı; 6-7 metre derinliğe dek, su çıkana kadar kazılar yapıp taşla dolduruyorlar. Şantiye için prefabrik konutlar kuruyorlar. Suç duyurumuza cevap gelmeyince inşaatı kendimiz durdurmak için şantiyeye gittik. Danıştay’dan aksi yönde karar çıkmadığı halde inşaatın kanunsuz olduğunu anlattık. Bugün kurmak istedikleri konteynır ve prefabrik yapıları da alana sokmadık.

Tekkeköy’de bu aşamaya nasıl gelindi?

Tekkeköy’de hayata geçirilmek istenen ancak hukuken dayanaksız durumdaki projenin kökenleri 2013’e dayanıyor.

  • Bakanlar Kurulu kararı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının hazırladığı proje üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebiyle, Bakanlar Kurulu ilçedeki hektarlarca alanı  15 Aralık 2013 tarihinde ‘Lojistik Köy Projesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’ ilan etti.
  • Planlar değişti: Bakanlar Kurulu kararının ardından, Samsun Büyükşehir Belediyesi 15 Ocak 2013’te 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değişikliğe gitti. Bunu, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları değişiklikleri izledi.
  • Mera vasfından çıkartıldı: Ancak Bakanlar Kurulu kararına konu alanın yaklaşık 128 hektarlık kısmı, yem bitkileri, buğday, arpa ve çeltik ekilen tarım arazisi, 49 hektarlık kısmıysa mera vasfındaydı. Bölge 1/100.000 ölçekli Samsun-Çorum-Tokat Çevre Düzeni Planına göre de nitelikli tarım arazisiydi. Arazinin mera amaçlı tahsisi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 13 Haziran 2013 tarihli kararıyla değiştirildi.
Bilirkişi incelemesi olmadan ret

Tarım toprakları üzerine kurgulanan projeyi öğrenen Tekkeköylüler ilk etapta Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargıya başvurdu. Danıştay 6. Dairenin baktığı dosyada, 9 Eylül 2014 tarihinde yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. Ancak temyiz makamı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) bu kararı onaylamadı. Tarım alanı olan bölgenin, ‘Lojistik Köy Projesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’ haline getirilmesi için ne gibi vasıflar taşıdığının incelenmesi gerektiğini, bunun da ancak bilirkişi incelemesiyle saptanabileceğini ifade eden İDDK, ret kararını bozup dosyayı yeniden incelenmek üzere alt mahkemeye gönderdi. Bakanlar Kurulu kararının yürütmesi durduruldu, Danıştay 6. Dairesinde görülen davada keşif yapıldı ve önce bilirkişi raporunun teslimi, ardından da çıkacak karar bekleniyor.

Yerel mahkemeyi yine Danıştay düzeltti

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün tarım arazisinin başka amaçlar için kullanımının önünü açan kararının iptali için Tekkeköylü 65 yurttaş Samsun 1. İdare Mahkemesine gitti. Tıpkı Danıştay 6. Dairesinin ret kararı gibi, yerel mahkeme de bilirkişi incelemesi yaptırmadan davayı 5 Mart 2015’te reddetti. Kararın temyizindeyse Danıştay 10. Daire yürütmenin durdurulması için gerekli şartların oluştuğuna hükmederek, yeni bir karar çıkıncaya kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının gerçekleştirdiği idari işlemin yürütmesini 15 Eylül 2015’te durdurdu. İmar planları hakkında açılan dava ise Samsun İdare Mahkemesinde sürüyor.