Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesi için alınmış orman kullanım ön izninin 5 yıllık süresinin dolmasına 19 gün kala Orman ve Su İşleri Bakanlığı yönetmelik değişikliği yaptı. Artık nükleer tesis projelerinde orman ön izni idarenin istediği kadar uzatabilecek

Doğu Eroğlu (20 Mayıs 2016, Birgün Gazetesi)

Önceki gün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Orman Kanununun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, nükleer tesis yatırımları için ormanlık alan kullanım ön iznine süresiz uzatma yolu açıldı. Bu değişiklikten tek yararlanansa Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) projesi oldu. Proje için Orman ve Su İşleri Bakanlığından 6 Haziran 2011’de alınan ve 5 yıllık süresinin dolmasına 19 gün kalan ormanlık alan kullanım izni, yönetmelik değişikliği sayesinde süresiz uzatılabilecek.

Bu ilk müdahale değil

AKP iktidarları daha önce de Akkuyu NGS’nin lehine düzenlemeler içeren yönetmelik değişiklikleriyle Akkuyu NGS için alınan ormanlık alan kullanım ön iznine müdahalede bulunmuşlardı. Akkuyu NGS için Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı tarafından 6 Haziran 2011’de verilen izne, 15 Eylül 2011’de Resmi Gazetede yayımlanan Orman Kanununun 17 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği yoluyla istisna getirilmişti. Hazırlanan yönetmeliğin 23’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “Ancak nükleer tesisler için 60 aya kadar ön izin süresi uzatılabilir” ibaresiyle tüm yatırımlar için 36 ay olarak öngörülen ve daha fazla uzatılamayan orman kullanım ön izni uzatma müeyyidesi, nükleer tesisler için 60 aya, yani 5 yıla çıkartılmıştı. 18 Nisan 2014’te Bakanlar Kurulundan ikinci bir müdahale geldi. Resmi Gazetede yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğiyle, “Ön izin süresi toplam 36 ayı geçemez. Ancak nükleer tesis izinlerinde bu süre toplam 60 aydır” düzenlemesi getirildi ve uzatma gereği olmaksızın nükleer tesis projelerinde orman kullanım ön izni 5 yıla çıkartıldı.

Akkuyu’da orman izni artık süresiz uzayabilecek

Dün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyse Akkuyu NGS projesine tekrar zaman kazandırdı, üstelik yönetmelikle birlikte orman izninin süresiz şekilde uzatılması için de düzenleme yapıldı. 6 Haziran 2011’de Akkuyu NGS projesi için verilen 24 aylık orman kullanım ön izninin süresi iki defa dolmuş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı iznin süresini iki defa uzatmış, Bakanlar Kurulu kararıyla nükleer tesis projelerinde ön izin süresi 60 aya çıkartılınca Akkuyu NGS projesinin orman kullanım ön izni de 6 Haziran 2016’ya dek uzamıştı. Bu iznin süresinin dolmasına 19 gün kala Bakanlar Kurulu yeniden devreye girdi. Dün Resmi Gazetede yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilgili madde, “Ön izin süresi nükleer tesis izinlerinde toplam 60 ay, diğerlerinde ise toplam 36 aydır. Ancak, nükleer tesis izinlerinde mevcut ön izin süresinin yetmemesi ve talep edilmesi halinde Bakanlıkça uygun görülecek süre kadar ön izin uzatılabilir” şeklinde değiştirildi. Böylelikle orman kullanım ön izin süresinin dolmasına 19 gün kala, Akkuyu NGS projesi için bir kez daha yasa ve yönetmelikler değiştirilmiş oldu. 19 gün içerisinde Akkuyu NGS için Orman ve Su İşleri Bakanlığına orman kullanım ön izninin uzatılması için başvuru yapılması ve Bakanlığın “uygun göreceği süre kadar” ön iznin kapsamını uzatması bekleniyor.